Smernice prehranjevanja škodljive za otroke?

Škodljive državne smernice zdravega prehranjevanja otrok

Veljavne smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke, so iz leta 2010, določajo, naj bi dojenček začel uživati meso in tudi ribe med petim in sedmim mesecem starosti v zelenjavno-krompirjevi mesni kaši, nekoliko pozneje pa naj bi se začel uživati tudi jajca in še nekoliko tudi nematerino mleko. Država pravi, da je za prehrano otrok in mladostnikov priporočljiva mešana prehrana, ki vključuje vse skupine živil, vključno z mesom. Le z mešano pestro prehrano se najlažje zagotovi optimalen vnos makro in mikro hranil. Še sprejemljiva za otroke in mladostnike, ne pa priporočljiva je lakto-ovo vegetarijanska prehrana. Za otroke in mladostnike ni priporočljivo uživanje povsem veganske prehrane, kjer so meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke ter jajca povsem izključeni iz prehrane. Veganska prehrana je lahko škodljiva otrokovemu razvoju in zdravju in lahko pripelje do zdravstvenih posledic. Vse to je stališče države. Ali je takšno stališče v korist otrok ali ne?

Stališče znanosti o veganski prehrani
Veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka …) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. To s številnimi neodvisnimi znanstvenimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne prehranske organizacije: AND (Academy of Nutrition and Dietetics), DC (Dietitians of Canada), NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council), BDA (British Dietetic Association) in BNF (British Nutrition Foundation.

Znanost o živilih živalskega porekla
Zelo veliko znanstvenih raziskav dokazuje izjemno škodljivost – rizičnost živil živalskega izvora, posebno mesa in mleka. Meso je izredno škodljivo, saj je dejavnik tveganja za nekaj vrst raka, diabetes, srčno-žilne bolezni, demenco, depresije, razna vnetja … Podobno velja tudi za druga živila živalskega izvora. Zelo pomembna je tudi študija o rdečem mesu, ki dokazuje, da pri uživanju tega mesa pride do imunskega odziva, to pa pove, da ima človekov imunski sistem meso za tujek, saj sicer ne bi ustvarjalo protiteles. To tudi dokazuje, da ni varnih količin mesa, kot trdijo nekateri. Nikoli se ne ve, kako se bo telo odzvalo na vnos tudi zelo majhne količine mesa. Mogoče lahko celo majhen grižljaj sproži začetek raka ali katere druge bolezni, ali pa vse to naredi seštevek majhnih količin. Očitno je, da človekov imunski sistem zavrača meso in da je to popolnoma naraven odziv. Gre za obrambo telesa pred škodljivimi tujimi snovmi.

Meso škodljivo za odrasle, zdravo za otroke?
Država meni, da mešani jedilniki, pripravljeni po načelih zdravega prehranjevanja, ne pomenijo tveganja za zdrav otrokov razvoj. Ali je to res? Kot že navedeno, veliko znanstvenih raziskav dokazuje izjemno škodljivost mesa in drugih živil živalskega porekla. Če je nekaj škodljivo za odrasle, ali ni škodljivo tudi za otroke? Za odrasle škodljivo, za otroke zdravo! Kot že navedeno, naj bi dojenček začel uživati meso in tudi ribe med petim in sedmim mesecem starosti v zelenjavno-krompirjevi mesni kaši, nekoliko pozneje pa naj bi se začel navajati še na jajca in mleko. Otrok bi moral po napotkih države že takoj po rojstvu začeti uživati najbolj škodljivo hrano. Še malo, pa bo moral to početi že pred rojstvom. Tudi veljavne smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pozivajo otroke k uživanju škodljive hrane v obliki mesa in drugih živil živalskega izvora. Kaj se bo dogajalo z otrokom med odraščanjem in ko bo odrasel, če bo občasno ali redno užival živila živalskega izvora, pa države oziroma snovalcev smernic ne zanima. Ni pomembno, ali bo kot odrasli zbolel, hudo trpel in nazadnje še umrl zaradi uživanja mesa, mleka in tovrstnih izdelkov … Zato je veliko vprašanje, ali niso veljavne smernice zdravega prehranjevanja za otroke izredno škodljive in v nasprotju s predpisi. Ali otrokom res koristi, da uživajo meso in druga živila živalskega izvora, če so ta škodljiva in so pravzaprav dejavnik tveganja za številne civilizacijske bolezni? Korist otrok pa je po ustavi in drugih pravnih aktih poglavitno vodilo pri vzgoji in izobraževanju. Ali res koristi otrokom, če npr. zaradi mesa zbolijo? Ali jim koristi trpljenje, ki ga bodo prenašali, ker so morali uživati meso? Tudi otroci imajo pravico do osebnega dostojanstva, to pa ustava priznava v 34. členu. Kako se spoštuje njihovo dostojanstvo, če morajo prisilno uživati nekaj, kar jim lahko škodi, zaradi česar lahko hudo trpijo in celo umrejo? Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju imajo tudi otroci pravico do najvišje stopnje zdravja. Ali jim državne smernice prehranjevanja skupaj z zavedenimi starši te pravice ne jemljejo? Nihče ne sme ogrožati zdravja drugih, še določa že omenjeni zakon. Ali ni tudi država tista, ki ogroža zdravje otrok? Jasno je, da bi otrokom bi koristile samo smernice, ki bi temeljile na veganski prehrani.

Zakaj naj bi dojenčki sploh jedli meso?
V Smernicah zdravega prehranjevanja za dojenčke je zapisano, da je obdobje med nosečnostjo ter v prvem in drugem letu življenja čas, ko se intenzivno razvija zaznavanje priljubljenih okusov. Iz njih tudi izhaja, da so v prvih mesecih življenja dojenčki najbolj prilagodljivi za sprejemanje novih arom in okusov, nanje se toliko navadijo, da jih sprejemajo tudi v poznejšem obdobju. Študije pa kažejo, da je čas od vpeljevanja mešane prehrane do dopolnjenega druga leta starosti obdobje, ko dojenčki in malčki najbolje sprejemajo nove arome in okus, in sicer veliko bolje kakor pozneje, po dopolnjenem drugem letu starosti. V tem je torej odgovor, zakaj naj bi že dojenčki uživali meso in druga živila živalskega izvora. Da bi si pridobili okus po mesu, mleku, jajcih …, se ga navadili in tako tudi pozneje ta živila uživali. Kajti po drugem letu starosti se otrok veliko teže navadi na te okuse kakor prej, to pa pomeni manjšo verjetnost, da bo užival takšna živila. Zakaj pa naj bi jih užival pozneje? Zato, da si bodo lahko nekateri polnili žepe, drugi pa pridobivali stranke – žrtve pa bolezen, trpljenje, bedo ali celo smrt! Ali ne pošiljajo pediatri otrok v bolezen, trpljenje in celo smrt, če se zavzemajo za mešano prehrano in nasprotujejo vegetarijanski ali veganski?

Zvijače
Mnogi zdravniki in drugi strokovnjaki večinoma poudarjajo samo »pozitivne« lastnosti mešane prehrane, zamolčijo pa, da obstaja na desetine ali celo stotine znanstvenih raziskav o škodljivosti živil živalskega izvora ali pa navedejo kaj od tega v »drobnem tisku«. Zakaj ne povedo resnice? Zakaj se država skriva? Ali ni njena naloga povedati resnico in delovati v korist ljudi? Po Zakonu o medijih morajo biti državne informacije za medije resnične in celostne, in to ne velja samo za medije. Ali jim res ni do tega, da bi prišla resnica do ljudi in da bi ti živeli bolje? Naslednja zvijača poteka nekako takole: za nekatera hranila trdijo, da jih dobe vegani v organizem manj od priporočenih količin in po tem sklepajo, da je z vegansko prehrano nekaj narobe ali da je celo škodljiva. Tudi če gre za nižje količine ali vnose, to ni problem veganske prehrane kot takšne, temveč samo neuravnotežene veganske prehrane. Kdo predstavlja standard za vrednosti hranil, tudi mejne ali priporočljive: mesojedec ali vegan? Če je to mesojedec, potem so vse te vrednosti vzete iz napačne prehrane in so zato lahko tudi sporne, vsaj nekatere izmed njih. Vrednosti bi morale biti vzete iz tiste prehrane, ki je dokazano neškodljiva in je samo hrana rastlinskega izvora.
Zanimiva je tudi naslednja zvijača: priprava uravnotežene veganske pa tudi vegetarijanske prehrane se prikazuje kot nekaj zelo težkega, kot nekaj, za kar moraš biti že strokovnjak. Po mnenju zagovornikov te teorije gre že skoraj za znanost, potreben je skoraj celo doktorat. Seveda je resnica drugačna: priprava takšne hrane je v bistvu preprosta, veliko knjižnih ali internetnih informacij, kako pripraviti uravnoteženo vegansko prehrano, pa zadevo še olajša. Takšne in podobne zvijače so sredstvo v rokah tistih, ki nasprotujejo veganski prehrani ali veganskemu slogu življenja. Seveda pa ni odveč vprašati kakšnega preverjenega strokovnjaka za nasvet s tega področja.

V čigavo korist deluje uradna prehranska stroka?
V čigavo korist deluje slovenska uradna zdravniška stroka glede prehrane otrok in seveda tudi odraslih: v korist zdravja ali bolezni? V korist otrok ali medicine, farmacije, mesnih lobijev …? Zelo težko si je predstavljati, kaj povzroča meso, torej nekaj zelo škodljivega, v nežnem dojenčkovem telesu, jasno pa je, da je to lahko pot v bolezen v poznejših letih. Ali so napadi na veganstvo v skladu s Hipokratovo prisego? Mogoče bo kdo temu pritrdil, saj ta prisega v prvih treh točkah govori o skrbi za zdravniški rod in šele potem pride na vrsto bolnik. Če je družba veganska, je bolezni bistveno manj kakor zdaj in število zdravnikov bi se utegnilo bistveno zmanjšati, postali bi precej manj potrebni. Na splošno se veliko zdravnikov sploh ne zaveda, da delujejo tako, da je bolnikov vedno dovolj. S podpiranjem vegetarijanstva in predvsem veganstva bi si medicina torej žagala vejo, na kateri zdaj sedi. Kakšno verodostojnost lahko uživa uradna medicinska stroka, če odsvetuje, ali celo prepoveduje zdravo hrano, propagira pa škodljivo?
Z nerazumnim podpiranjem mešane prehrane in nasprotovanjem vegetarijanstvu in veganstvu pa uradna medicina ne škodi samo zdravju ljudi, temveč tudi naravi in živalim. Dokazano je, da množična živinoreja, od koder prihajajo živila živalskega izvora, zelo škoduje okolju in podnebju. Pesticidi in druga strupena sredstva, gnoj in gnojnica … uničujejo okolje, živinoreja pa zelo slabša tudi podnebne razmere, saj po nekaterih podatkih oddaja v ozračje celo več kot polovico vseh škodljivih toplogrednih plinov, poleg tega pa podpira tudi neizmerno trpljenje živali na farmah množične živinoreje in v klavnicah. Zato uradna medicina zaradi svojih škodljivih stališč do prehrane ni samo zelo odgovorna za številne bolezni, temveč tudi za uničevanje narave in trpljenje živali. Glede na zakon, kar seješ, to žanješ, se ji utegne vse to vrniti. Ne samo kot cehu, temveč tudi vsakemu posamezniku.

Smernice »zdravega« prehranjevanja otrok so torej orodje v rokah uničevalnega mesno-mlečnega lobija, ki si z njimi ustvarja potrošnike za svoje satanske produkte.

Print Friendly, PDF & Email