Cerkveni očetje svarijo pred uživanjem mesa

Cerkveni očetje svarijo pred uživanjem mesa

Mnogi cerkveni očetje so živeli vegetarijansko ali vegansko in so to priporočali tudi drugim.

Hieronim
“Bolje je, da ne ješ mesa in ne piješ vina. Ljudje so začeli piti vino, ko so po vesoljnem potopu začeli uživati meso.”
“Nedolžne jedi so jedi, ki so pridobljene brez prelivanja krvi.”
“Uživanje mesa, pitje vina in prenapolnjen trebuh so klice poželenja.”
Hieronim, Adversus Jovinanum 1,30   

Janez Krizostom
O skupini zglednih kristjanov
354 – 407
“Pri njih ne tečejo potoki krvi, ni klanja in razkosavanja mesa …  Pri njih ni vonja po strahotni pari mesnega obeda …, ne sliši se hrupa in divjega kričanja. Uživajo samo kruh, ki si ga pridobijo s svojim delom, in vodo, ki jim jo nudi čisti izvir. Če si zaželijo obilnega obeda, uživajo v sadežih in ob tem občutijo večji užitek kot pri kraljevsko obloženi mizi.”
Homilije 69

Clemens iz Aleksandrije
“Toda, ali v zmerni enostavnosti ni raznolike zdrave hrane: zelenjava, korenine, olive, zelišča, mleko, sir, sadje in različna posušena živila? Med živili imajo prednost tista, ki jih lahko uživamo neposredno brez uporabe ognja, ker so najbolj enostavna in vedno na razpolago. Tako je živel apostol Matej od semen, plodov s trdo lupino in zelenjave brez mesa. In Janez je bil vzdržen do skrajne mere. Jedel je listne popke in divji med. Mislim, da so krvno daritev iznašli ljudje, ki so iskali izgovor, da so lahko jedli meso, kar pa bi lahko imeli tudi brez takega malikovalstva. “
Paidagogos II           

Quintus Septimius Tertulijan
160 – 221
Tertulijan se je večkrat postavil v bran kristjanom, ki so jih obtoževali, da opravljajo žrtvovanja ljudi. “Kako lahko verjamete, da smo željni človeške krvi, če pa veste, da se nam gnusi prelivanje živalske krvi.”
Apol. pogl. 9              

Gregor iz Naciance
cerkveni oče iz Kapadokije
“Setev dobrega gospodarja pa je dobra pšenica. Iz nje peče kruh … Uživanje v mesnih jedeh je sramotna krivica in želim, da bi si prizadevali predvsem dati hrano svoji duši, ki traja večno.”        

Aurelij Auguštin                      
354 – 430, cerkveni oče in veliki latinski cerkveni učitelj starega veka
Tudi on je živel samo od zelenjavnih jedi. Uživanju mesa je pripisoval pogubo prinašajoče strasti za človeštvo. V enem svojih del citira Pavla (Rim.14,21), kjer ta priporoča, naj ne jemo mesa in ne pijemo vina.
De vera Religione II, 161,168

Bazilij Veliki
“Telo, obremenjeno z mesnimi jedmi, je podvrženo boleznim, zmeren način življenja ga naredi bolj zdravega in krepkega ter tako spodreže težavam korenine. Hlapi mesnih jedi zatemnijo svetlobo duha. Človek bo stežka ljubil krepost, če se veseli mesnih jedi in prazničnih obedov.”
Bazilij Veliki, Enkarpa, 1884

“Meso je nenaravna hrana, ki spada v preteklost.”
Klementinske homilije III, 45

“Kristjani so vzdržni do vseh mesnih jedi.”
Plinij v pismu Trajanu, Ep. Lib. X. 96

“V zemeljskem raju
ni bilo ne vina
ne žrtvovanja živali
ne uživanja mesa.”

~

“Dokler človek živi zmerno,
se bo sreča v hiši množila,
živali se bodo počutile varne,
človek ne bo prelival krvi,
ne bo ubijal živali.
Kuhinjski nož bo odveč, miza bo pogrnjena
samo s sadeži, ki jih podarja narava
in človek bo s tem zadovoljen.”
Iz Epistla, Basilij Veliki
(329 do 379)

Šele grehi ljudi so povzročili, da so živali postale “hudobne”!
Divje živali so dobile imena po svoji divji naravi in niso bile že od vsega začetka tako ustvarjene, temveč so jih take naredili grešni ljudje. Ko je človek skrenil s poti, so mu sledile tudi one…
Ko pa se bo človek povrnil svoji naravi primernemu sobivanju in ne bo več počel hudobij, bodo tudi one ponovno postale prvobitna prijazna bitja.
Teofil iz Antiohije, 2. pol. 2. stol.  

Vse stvaritve čakajo, da se ljudje razodenejo kot Božji sinovi
Vemo, da tudi vse stvaritve vzdihujejo in ječijo še do tega trenutka. Stvaritve prestrašeno čakajo na to, da se bodo ljudje razodeli kot Božji sinovi. Kajti vsaka stvaritev naj bi bila nekoč osvobojena suženjske vezanosti na krogotok minljivosti in naj bi se povrnila v prvobitno svobodo Božjih otrok. 
Pavel v Rimljanom 8,22.19.21


Vir: Die verhemlichte Tierliebe Jesu, Verlag Das Brennglas, 1. izdaja 2002, https://www.brennglas.com/

Print Friendly, PDF & Email