Čiste in nečiste živali

Čiste in nečiste živali

Po bibliji naj bi Bog ustvaril čiste in nečiste živali. Ali je logično, da bi Bog naredil kaj takega? Če bi Bog ustvaril nečiste, gnusne živali, potem bi bil on nečist! Zakaj bi Bog ustvaril nečiste živali, če je sam absolutna čistost? Zopet gre za ponarejanje biblije s strani klera.

Čiste in nečiste živali
GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in jima rekel: »Govorita Izraelovim sinovom in recita: ›Izmed vseh živali na zemlji smete jesti naslednje: vse živali, ki imajo parklje, preklane parklje, in prežvekujejo, te smete jesti. Izmed prežvekovalcev in izmed tistih s parklji pa ne smete jesti kamele, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečista; skalnega jazbeca, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečist; zajca, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečist; in svinje, ker sicer ima parklje, preklane parklje, pa ne prežvekuje: za vas je nečista. Njihovega mesa ne uživajte in njihove mrhovine se ne dotikajte: za vas so nečiste.
Izmed vsega, kar živi v vodi, smete jesti naslednje: vse v vodi, v morjih in rekah, kar ima plavuti in luskine, to smete jesti. Kar koli pa v morjih in rekah izmed vsega, kar se giblje v vodi in izmed vseh živih bitij, ki so v vodi, nima plavuti in luskin, je za vas gnusoba. Gnusoba naj vam bodo; od njihovega mesa ne smete jesti in njihova mrhovina naj se vam gnusi. Kar koli v vodi nima plavuti in luskin, je za vas gnusoba.
Izmed ptic naj se vam gnusijo – ne smete jih jesti, gnusoba so – naslednje: orel, brkati ser, jastreb, kanja, sokol po njegovih vrstah, krokar po vseh njegovih vrstah, noj, postovka, galeb, kragulj po njegovih vrstah, čuk, kormoran, čebélar, sova, kavka, mrhar, štorklja, deževnik po njegovih vrstah, smrdokavra in netopir.
Vse krilate živalce, ki hodijo po štirih, so za vas gnusoba. Vendar pa smete od vseh krilatih živalc, ki hodijo po štirih, jesti tiste, ki imajo nad nožicami še nogi, s katerima lahko skačejo po zemlji. Od teh smete jesti kobilico selivko po njenih vrstah, poševnolice, dolgoroge in kratkoroge kobilice. Vse druge krilate živalce, ki hodijo po štirih, so za vas gnusoba.
Tako postanete od njih nečisti – kdor koli se dotakne njihove mrhovine, bo nečist do večera. Kdor koli prenaša kaj njihove mrhovine, naj opere svoja oblačila in bo nečist do večera. Vse živali, ki sicer imajo parklje, a ne preklanih in ne prežvekujejo, so za vas nečiste; kdor koli se jih dotakne, bo nečist. Vse živali, ki stopajo po šapah izmed teh, ki hodijo po štirih, so za vas nečiste; kdor koli se dotakne njihove mrhovine, bo nečist do večera. Kdor prenaša njihovo mrhovino, naj si opere oblačila in bo nečist do večera; za vas so nečiste.
In tele izmed živalc, ki mrgolijo po zemlji, so za vas nečiste: krt, miš, kuščarica po njenih vrstah, gekon, martinček, zelenec, močerad in kameleon. Izmed vseh živalc so te za vas nečiste; kdor koli se jih dotakne, ko so mrtve, bo nečist do večera. Vse, na kar pade katera izmed njih, ko so mrtve, bo nečisto: kakršna koli lesena posoda ali obleka ali koža ali vreča, kakršno koli orodje, s katerim se kaj dela; táko stvar je treba potopiti v vodo in bo nečista do večera, potem pa bo čista. Če katera izmed njih pade v kako lončeno posodo, bo vse, kar je v njej, nečisto; njo pa razbijte! Vsaka jed, ki se uživa, na katero pride taka voda, bo nečista, in vsaka pijača, ki se pije, bo v vsaki taki posodi nečista. Vse, na kar pade kaj njihove mrhovine, bo nečisto; peč in ognjišče je treba podreti; nečista sta in nečista bodita za vas! Vendar ostanejo studenci in vodnjaki, v katerih se zbira voda, čisti; kdor pa se dotakne mrhovine, bo nečist. Če pade kaj njihove mrhovine na kakršno koli seme, ki je namenjeno sejanju, ostane čisto. Če pa polijete vodo na seme in pri tem pade nanj kaj njihove mrhovine, je za vas nečisto.
Če pogine kakšna žival, ki vam je v živež, in se kdo dotakne njene mrhovine, bo nečist do večera. Če kdo jé od te mrhovine, naj si opere oblačila in bo nečist do večera; in kdor prenaša to mrhovino, naj si opere oblačila in bo nečist do večera.
Vse živalce, ki mrgolijo po zemlji, so gnusoba; ne smete jih uživati. Nobene od teh, ki mrgolijo po zemlji, najsi se plazijo po trebuhu ali hodijo po štirih ali več nogah, ne smete uživati, kajti gnusoba so. Ne ognušajte se z nobeno laznino in ne onečiščujte se z njo, da ne boste nečisti zaradi nje! Kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog; posvečujte se in bodite sveti, ker sem jaz svet! Ne onečiščujte se z nobeno laznino, ki mrgoli po zemlji! Kajti jaz sem GOSPOD, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da vam bom Bog. Bodite torej sveti, ker sem jaz svet!
To je postava o živalih in pticah in vseh živih bitjih, ki se gibljejo v vodi in ki mrgolijo po zemlji, da morete razlikovati med nečistim in čistim, med živalmi, ki jih smete, in živalmi, ki jih ne smete uživati.‹« (5 Mz 14,3–21)

Kuhar in duhovnik Marko Čižman pravi, da krščanstvo ne loči hrane na dovoljeno in prepovedano in da med kristjani nobena jed ne velja za nečisto. Krščanstvo uči, da je vsaka hrana dobra, vendar je potrebna zdrava mera, še pravi. Očitno duhovnik Čižman ne sprejema cerkvenega nauka, da je celotna biblija Božja beseda in da je torej tudi delitev na čiste in nečiste živali po katoliškem nauku Božja beseda. Očitno deluje proti cerkvenemu bogu. Kaj se zgodi s tistimi, ki ne v celoti ne sprejemajo biblije? Po nauku njegove lastne cerkve so prekleti in pahnjeni v večni pekel, kajti cerkev uči: »Kdor svetopisemskih knjig v celoti z vsemi njihovimi deli, kakor jih je navedel tridentski cerkveni zbor, ne sprejme za svete in kanonične ali taji, da bi bile navdihnjene, bodi izobčen.«

Verjetno je klerik Čižman z krščanstvom mislil katolištvo, kajti vsa živila živalskega izvora so za kristjane nečista. Kristjani so namreč ne uživajo živil živalskega porekla, kar delajo katoliki. Katolik ni kristjan.

Print Friendly, PDF & Email