Jezusov čudež pomnožitve rib

Jezusov čudež pomnožitve rib

V cerkveni bibliji je tudi naslednji dogodek:

Jezus nasiti pet tisoč mož
»Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. In ko je bila ura že pozna, so stopili k njemu njegovi učenci in mu govorili: »Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpústi jih, da gredo v bližnje zaselke in vasi ter si kupijo kaj hrane.« Odgovoril jim je in rekel: »Dajte jim vi jesti!« Dejali so mu: »Ali naj gremo nakupit kruha za dvesto denarijev in jim damo jesti?« On pa jim je rekel: »Koliko hlebov imate? Pojdite in poglejte!« Ko so poizvedeli, so mu rekli: »Pet in dve ribi.« Tedaj jim je ukazal, naj po skupinah vse posadijo po zeleni travi. Ko so posedli v gručah po sto in po petdeset, je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil in razlomil hlebe ter dajal svojim učencem, da bi postregli ljudem. Tudi ribi je razdelil med vse. In vsi so jedli in se nasitili. Nato so pobrali dvanajst polnih košar koščkov in tudi ostanke rib. Tistih, ki so jedli kruh, pa je bilo pet tisoč mož.« (Mr 6, 34-44)

Kako je sam Jezus, Kristus pojasnil pomnožitev rib? V knjig To je Moja Beseda* je naslednje pojasnilo:
»S pomnožitvijo kruha, sadja in rib sem pokazal, da nobenemu človeku ni treba stradati in trpeti pomanjkanja, če izpolnjuje Božji zakon. S tako imenovanim čudežem pomnožitve sem razodel, da bi človek lahko živel v polnini, če bi izpolnjeval Božjo voljo; kajti univerzalni zakon je neizčrpen za duhovna bitja in tiste duše in ljudi, ki izpolnjujejo voljo Mojega Očeta, ki je tudi njihov Oče. Moji učenci so Mi prinesli kruh in grozdje, da bi oboje pomnožil. Tistega dne pa so Mi dali pomnožiti tudi mrtve ribe. Ko sem vzel to mrtvo substanco v Svoje roke, sem pojasnil ljudem, da se je iz njih umaknil potencial Očetove moči, visoka življenjska moč, in da ne bom ustvaril živih rib, da bi jih spet ubili. Ljudem sem razložil, da je v vseh življenjskih oblikah življenje in da jih človek naj ne ubija iz objestnosti. Ljudje, zlasti otroci, so me gledali žalostno. Niso Me mogli razumeti, kajti v glavnem so se prehranjevali z ribami, kruhom in le malo z drugim. In smiselno sem jim rekel: Zaradi zemljine energije so še ribe cele. Zato vam iz Očetovega Duha ne bom podaril žive ribe, temveč vam bom ustvaril iz energije zemlje ribe, ki so mrtve, z malo nihanji torej. Nikoli ne bodo živele in ne da se jih ubiti. Rad bi vam pokazal, kakšen okus ima živa hrana – kruh in sadje – v primerjavi z mrtvo. In ustvaril sem jim ribe iz energij zemlje, ki so imele le malo duhovnih snovi. Dal sem jim mrtve ribe in jim zaukazal, da naj obenem jejo tudi kruh in sadje, da bodo spoznali razliko med živo in mrtvo hrano, med visokonihajočimi in nizkonihajočimi živili.«

K temu vsekakor ni ničesar dodati.


*https://www.theologe.de/theologe7.htm

Print Friendly, PDF & Email