Medvedi

Medvedi

Problematika medvedov v Sloveniji je stalnica. Praktično vsako leto država odredi pokol medvedov in ti padajo kot po tekočem traku. Države in lovcev ne zaustavi niti sodišče, ki je že dvakrat ugotovilo, da je odstrel medvedov nezakonit oz. protiustaven. To sta storili tako upravna sodišče (2019) kot tudi ustavno sodišče (2020).

Mnogo tekstov avtorja spletne strani o problematiki medvedov se nahaja TUKAJ. Eden izmed njih pa je v nadaljevanju, objavljen je bil v ljubljanskem časopisu Dnevnik.

Kmetje se bojijo vse večjega konflikta z medvedi

Po besedah dr. Mihe Krofla (Dnevnik, 9.1.2019) so si v strokovnih krogih dokaj enotni, da kratkoročno ni drugega ukrepa za omejitev rasti populacije medvedov kot poseg v populacijo z odstrelom. Poleg tega pravi M. Krofel, da imajo medvedi na razpolago preveč umetne hrane, kar je pomemben razlog za povečevanje njihove populacije.
Zelo pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na povečanje populacije medvedov, je poleg hrane tudi njihov odstrel. Dokazano je namreč, da več kot je odstrela medvedov, več jih je. Medved se kot vrsta namreč počuti ogroženega in se zato rodi več mladičev, več pa jih tudi preživi. Če odstrela ne bi bilo, bi bilo medvedov mnogo manj, s tem pa bi bilo tudi manj konfliktov med ljudmi in medvedi. Če bo letošnji odstrel realiziran, upam pa da ne bo in da bo trenutna odločitev sodišča o ustavitvi odstrela »preživela«, je možnost, da bo naslednji prirast medvedov še večji, kot iz leta 2018, ko naj bi bil okoli 200 medvedov. In lovski lobi bo imel izgovor še za večji odstrel. Več medvedov pa bo verjetno pripeljalo še do več konfliktov med prebivalstvom in medvedi, zaradi česar bo še več zahtev po ubijanju medvedov. In tako naprej. To pa ustreza lovcem, saj bodo ob ubijanju medvedov imeli še več lovskega užitka in več denarja od prodanih trofej.
Lovski lobi je zelo močan in mnogi strokovnjaki, o katerih govori M. Krofel, so njegovi člani. Mnogo lovcev sodeluje pri pripravi odločitev za odstrel v okviru Zavoda za gozdove Slovenije in širše in zato vprašanje, ali ne pomeni lovska pripadnost javnih uslužbencev, ki so tako ali drugače udeleženi v pripravi in sprejemanju odločitve za odstrel medvedov, navzkrižje interesov: po eni strani lastni lovski interes za odstrel medvedov, po drugi strani pa objektivno ravnanje pri upravljanju z medvedi. Ob tem ni spregledati še dejstva, da je omenjeni zavod upravljavec v desetih loviščih s posebnim namenom, kjer ubijajo tudi medvede in prodajajo njihove trofeje. Lovskega lobija ne zanima znanstveno dokazano dejstvo, da ima narava vse mehanizme, s katerimi lahko uravnava število živali na nekem področju in da lov povečuje število živali. Zanj je važen samo lovski užitek, usoda živali oz. narave ga ne zanima. Kakšno moč ima ta lobi, je razvidno tudi iz tega, da lahko lovci vsako leto pobijejo več kot 100.000 nedolžnih živali. Da bi lovci prikrili svojo krvavo naravo, se označujejo celo za naravovarstvenike. Lovsko »naravovarstvo« pa seveda ne more biti nič drugega, kot uničevanje naravnega ravnovesja in narave.
Na sodno zaustavitev odstrela medvedov leta 2019 se je s skrbjo odzvala tudi kmetijsko-gozdarska zbornica. Ta meni, da se populacija medveda veča in širi na nova področja ter da Slovenija ne bo prenesla 1.200 ali več medvedov brez resnih posledic za življenje ljudi in podeželje. Vprašanje je, ali je skrb kmetijsko-gozdarske zbornice iskrena? Kajti zbornica pokriva tudi živinorejo, ki je dokazano zelo uničujoča za življenje ljudi in podeželje. Ni nikakršne primerjave med »škodo«, ki naj bi jo povzročili medvedi in škodo zaradi živinoreje. Ta namreč zelo onesnažuje tla, vodo, zrak, praktično celotno naravo, povzroča pa tudi mnoge bolezni ljudi in živali. Ena izmed zadnjih raziskav (revija Science) razkriva, da sta mesna in mlečna industrija odgovorni za 60 odstotkov vseh škodljivih plinov. Neka druga raziskava (univerza v Oxfordu) pa pravi, da če bi opustili meso, bi se lahko učinek škodljivih plinov zmanjšal za kar 73 odstotkov. Če bi bili vsi ljudje vegani, bi se lahko globalna raba zemljišč za prehrano zmanjšala za 75 odstotkov, še menijo raziskovalci v Oxfordu. Zato bi bilo za vse bolje, da bi se zbornica namesto z medvedi ukvarjala s preusmeritvijo živinoreje v rastlinsko pridelavo hrane, kajti prihodnost je veganska. Tisti, ki se ne bodo pravočasno preusmerili, lahko doživijo bridke čase.
Lov in živinoreja sta »sorodnika« v uničevanju življenja. Zato so jima tudi štete ure.

Print Friendly, PDF & Email