Prvo blagoslov, nato zakol

Prvo blagoslov, nato zakol

Katoliška cerkev ne blagoslavlja samo ljudi, temveč tudi živali. Po cerkvenem nauku klerik ob blagoslovu živali na Boga naslavlja različne prošnje: da bi varoval živino pred boleznimi in nezgodami; da bi lastnik z živino lepo ravnal in zanjo skrbel; da bile živali človeku v pomoč in korist;  da bi živali služile svojemu namenu in razveseljevale življenje človeka … Kleriki blagoslavljajo živali v hlevu, konje za jahanje, male živali … 26. decembra je tradicionalni blagoslov konj, saj takrat goduje sv. Štefan, ki je po cerkvenem nauku zavetnik in zaščitnik domačih živali. V Srednji vas v cerkvi sv. Radegunde, kjer je eden izmed stranskih oltarjev posvečen sv. Štefanu, obiskovalci okoli oltarja nesejo lesene figurice, s tem dejanjem pa priporočijo svoje domače živali za zdravje.

Iz prošenj, ki jih kler ob blagoslovu naslavlja na Boga, se vidi, da gre pri blagoslovih živali za sebično ravnanje, saj je bistvo blagoslova, da so živali varovane ne zaradi njih samih, temveč zaradi koristi za človeka. Da bi bile zdrave, da bi jih lahko kmet poslal v klavnico in tako zaslužil na njihov račun. Ali pa da bi bile zdrave in dajale čimveč mleka. Torej prvo blagoslov, potem pa zakol. Ali je to Božja volja? Če ni, ali je potem to volja satana?

Blagoslovi so za katoliško cerkev donosen posel. Če se npr. na blagoslovu konj zbere kakšnih 100 konjenikov in vsak daruje cerkvi 5 EUR, to znese 500 EUR neobdavčenega prihodka ob minimalnih stroških. Kler nerad govori o tem, koliko zaslužka ima od maš, nabirk, blagoslovov in podobnih storitev. Podatke o tem skrivajo sami župniki in drugi duhovniki pa tudi cerkev kot takšna. Kljub temu pa v javnost pridejo nekateri podatki v zvezi s tem. Tako je župnik Vinko Čonč iz šentjurske župnije za novoletne blagoslove (2012) prejel okoli 5.000 evrov, kar je nekoliko manj kot leto poprej. Njegov sosed župnik Alojz Kačičnik iz Župnije Ponikva, v bližini tega kraja se je rodil blaženi Slomšek, pa je pri neki nedeljski maši razkril, da je pri novoletnem blagoslovu (2012) dobil nekaj manj kot 10.000 evrov. Ali niso to lepe številke? Koliko evrov pri blagoslovu prejmejo v drugih župnijah?

Print Friendly, PDF & Email