Veganstvo bi odpravilo čakalne dobe v zdravstvu

Veganstvo bi odpravilo čakalne dobe v zdravstvu

V slovenskem zdravstvu že dolgo obstaja problem čakalnih dob. Ta problem se veča, saj je vedno več bolezni in vedno več bolnih ljudi, denarja, ki bi odpravil problem čakalnih dob, pa ni dovolj. Toda obstaja zelo preprosta rešitev tega problema. Imenuje se veganstvo. Če bi bili ljudje vegani, bi bilo bolezni bistveno manj in problem čakalnih dob bi izpuhtel. Torej ravnanja ljudi, ki bi spoštovali moralna načela Ne ubijaj, Ne kradi, Ne muči … bi lahko rešila pereč problem, ki škoduje ljudem in družbi. Toda država o tem sploh ne razmišlja, še manj, da bi kaj naredila v tej smeri. Nasprotno, še vedno trdi, da so meso in druga živila živalskega porekla zdrava in varna ter celo z reklamami in subvencijami podpira uživanje slovenskega mesa ter mleka. Kar je skrajno nemoralno in proti javnemu interesu. Če bi že država podprla samo vegetarijanstvo, torej družbo brez mesa, bi se zdravje ljudi močno izboljšalo in problem čakalnih dob bi se zmanjšal. Čakalne dobe bi se skrajšale. Toda država tudi tega noče.

To, država podpira način prehranjevanja, ki je škodljiv, kar posledično pomeni, da podpira bolezni, je nerazumljivo. Po eni strani tarna, da ni denarja oz. ga je premalo za skrajševanje čakalnih dob, po drugi strani pa noče podpreti tistega, kar bi čakalne dobe skrajšalo in v perspektivi bolj ali manj odpravilo. Zelo čudno! Kot da država želi, da obstajajo čakalne dobe in celo, da se te daljšajo.

Print Friendly, PDF & Email