Ali so meso, mleko in jajca v javnem interesu?

Ali so meso, mleko in jajca v javnem interesu?

Dokazano je, da so meso, mleko in jajca ter proizvodi iz njih vsestransko škodljivi. S svojim izjemno negativnim vplivom na zdravje ljudi, naravo in seveda na živali, so v družbi vedno večji tujek. Zato se zastavlja vprašanje, ali je uživanje živil živalskega porekla in s tem povezana masovna živinoreja in industrija sploh v javnem interesu? Zastavlja se tudi vprašanje ali je vse to v skladu z javno koristjo.

Nobena gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, je določeno v 74. členu slovenske ustave, ki govori o podjetništvu. Verjetno je podobno tudi v ustavah drugih članic EU. Kot javno korist ni mogoče šteti nekaj, kar škoduje ljudem, kar škoduje naravi in uničuje okolje ter ekstremno vpliva na podnebje, nekaj, kar povzroča bolezni in lakoto ter smrti zaradi lakote v nerazvitih deželah, nekaj, kar je skrajno nasilno, nekaj, kar pobija nedolžne živali, skratka je grozljiv tujek v družbi. Kajti tisto, kar naj bi bilo v javno korist, mora biti v korist vseh, ne pa samo nekaterih ozkih krogov, ki s tem neizmerno bogatijo, ostali pa imajo vedno manj, nekateri sredstev ali zdravja, drugi so celo ob življenje, nekateri pa neizmerno trpijo. Ne more biti v javno korist nekaj, kar prinaša neugodne, negativne posledice, saj se večajo družbeni stroški za zdravstvo, invalidsko zavarovanje in okolje ter za druge stvari, ki so z uživanjem mesa v neposredni ali posredni vzročni zvezi. Tako je z uživanjem živil živalskega porekla povezano tudi nasilje v družbi, saj je splošno znano dejstvo, da so vegetarijanci, še bolj pa vegani, bolj miroljubni ljudje kot uživalci mesa. To pa pomembno vpliva na odnose v družbi, kajti družba uživalcev mesa je bolj nasilna in s tem povzroča več konfliktov in družbenih stroškov (policija, sodstvo) kot pa družba vegetarijancev ali pa veganov. Jasno je torej, da množična živinoreja kot gospodarska dejavnost, in vse z njo povezane dejavnosti, ni v skladu s slovensko ustavo, verjetno pa ne tudi z ustavami drugih modernih demokratičnih držav, ki skrbijo za svoje prebivalstvo, saj gre za dejavnost, ki je družbeno izjemno škodljiva in zaradi tega ni v javno korist.

Ker množična živinoreja ni v skladu s slovensko ustavo, je jasno, da tudi živila živalskega porekla ne morejo biti v skladu s slovensko ustavo in tako ne morejo biti v javnem interesu.

Print Friendly, PDF & Email