Ribogojstvo

Ribogojnice

Ribogojnica je farma, na katerih vzrejajo ribe za predelavo in prodajo ali kot plemenske ribe. Mogoče jo je primerjati s farmo prašičev, govedi, perutnine … Ribogojnice se nahajajo tako v sladkih kot morskih vodah. V Sloveniji je kar nekaj ribogojnic, na katerih gojijo razne vrste rib, kot so npr. postrvi šarenke, potočne postrvi, potočne zlatovčice, sulec, som, sibirski jeseter in krap. V njih se vali tudi več milijonov iker raznih rib. Po podatkih Registra objektov akvakultur in komercialnih ribnikov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Sloveniji preko 300 ribogojskih objektov. Prevladujejo toplovodni ribniki, v katerih je glavna vzreja krapa. Skupna proizvodnja toplovodnih vrst rib ne presega 300 ton letno. Med hladnovodnimi vrstami z letno proizvodnjo približno 900 ton prevladuje vzreja kalifornijske postrvi (šarenke). Na obali pa se v nekaj školjčiščih letno proizvede do 250 ton užitnih klapavic in v enem gojišču 100 ton brancinov. V ribogojnicah se lahko gojijo seveda tudi raki, mehkužci in celo vodne rastline. V EU je ribogojna proizvodnja pomembna gospodarska dejavnost v mnogih obalnih in celinskih regijah.

Tudi v ribogojnicah se ribe uporabljajo samo za potrebe človeka, so samo uporabni predmet za zadovoljevanje njegovih sebičnih interesov. To je zelo nemoralno. Trpljenje rib ribogojce ne zanima, njih zanima samo dobiček ali pa sla po mučenju in ubijanju. To smiselno seveda velja tudi za druge vodne organizme, žrtve ribogojstva. Kako dolgo bo še obstajalo ribogojstvo? Tako kot lovu so mu pisane ure! Prej ali slej bo postalo del zgodovine in to tiste najtemnejše.

Print Friendly, PDF & Email