Evropska unija proti živalim

Evropska unija proti živalim

Veliko ljudi je prepričanih, da je v državah Evropske unije bolje poskrbljeno za živali kakor v Sloveniji. To bi mogoče veljalo za nekatera območja, kjer je varstvo živali urejeno bolje kakor pri nas, načeloma pa ne drži. V vseh državah je namreč slika enaka: lov, poskusi na živalih, množična živinoreja, klavnice, tekmovanja konj in drugih živali … Živali po nepotrebnem umirajo in so mučene v vseh državah Evropske unije.

Pred nekaj leti je začela veljati Lizbonska pogodba, ki v 13. členu govori tudi o živalih. Takole piše: »Pri oblikovanju in izvajanju politik Unije na področju kmetijstva, ribištva, prometa, notranjega trgaj raziskav in tehnološkega razvoja ter vesolja Unija in države članice v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali kot čutečih bitij, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe in ustaljene običaje držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne dediščine.« Iz besedila je mogoče razbrati, da pogodba po eni strani priznava živalim položaj čutečih bitij, ki imajo »pravico« do dobrega počutja, po drugi strani pa so nad tem položajem zakoni, šege in navade, kultura posameznih držav … Zelo dvolično, saj Evropska unija daje samo navidezno varnost. Kajti nad dobrim počutjem čutečih bitij so kruti zakoni, šege in navade, tradicija in kultura članic Evropske unije, ki imajo živali še vedno samo za osnovo sredstvo za doseganje dobička ali zadovoljevanje človekove sebične sle. Tako bodo v Španiji še vedno bikoborbe, ker je to tradicija, čeprav Španija in Evropska unija trdita, da so tudi biki čuteča bitja, upravičena do dobrega počutja. Matadorji bodo še vedno lahko zadovoljevali svojo slo po mučenju in ubijanju živih bitij, gledalci, med katerimi so tudi politiki in kleriki, pa bodo vse to navdušeno podpirali – navdušeni nad grozljivim trpljenjem nedolžnih bikov … . Dobro počutje v trpljenju! To je pač pravna država: mučenje in ubijanje živih bitij pa sam temelj družbe in države!

Podobno bo ali je še na drugih področjih, na primer pri lovu. Čeprav je znanstveno dokazano, da se z lovom naravno ravnotežje uničuje, in ne ohranja, kot trdijo lovci in država, se bo lovilo še naprej, ker je to pač tradicija in jo zakon dopušča, in ker se pri tem lahko dobro zasluži. Umirala bodo bitja, ki jim Lizbonska pogodba priznava, da so čuteča in jim pripada dobro počutje. Lovska krogla za dobro počutje? Absurdno. Podobno je s farmami živali, klavnicami …

Mnogi v Evropski uniji pravijo, da ima ta skupnost krščanske temelje. Toda 13. člen Lizbonske pogodbe tega ne potrjuje. Če bi ta člen temeljil na krščanstvu, bi moral temeljiti na nauku in življenju Jezusa, ki je bil zagovornik živali in vegetarijanec, ter na Božji zapovedi Ne ubijaj, ki ne dovoljuje ubijanja živali. Zato bi seveda bil ta člen oblikovan popolnoma drugače in ne bi dopuščal mučenja in ubijanja živali nikjer v Evropski uniji. Ker pa temelji na ideologiji, ki je v nasprotju z Jezusovim naukom, pa vsako leto v Evropski uniji padajo glave milijard in milijard živali. Zato ni čudno, da se dopušča tudi, da se ubijajo živali pri verskih obredih – celo brez omamljanja. Kaj ima ubijanje živali pri verskih obredih z zapovedjo Ne ubijaj, ni jasno.

Print Friendly, PDF & Email