Krut značaj pravne države

Krut značaj pravne države

Za pravno državo sedanjosti mnogi menijo, da gre za tip države, ki je, gledano zgodovinsko, dosegla najvišji razvoj. Demokracija in človekove pravice so tiste, ki naj bi varovale človeka pred tiranijo in nasiljem države. V nekaterih inačicah moderne pravne države je to uspelo bolj, v drugih manj. Toda vse to se nanaša samo na človeka, ostale življenjske oblike so bolj ali manj prezrte. Obstajajo sicer predpisi, ki urejajo odnos človeka do živali in ostalih delov narave, toda vsi ti predpisi urejajo ta odnos z vidika zadovoljevanja potreb ljudi in njegovih interesov. Živali, rastline, minerali in drugi elementi narave so v bistvu »sužnji« človeka. Človek je nad njimi in lahko z njimi praktično počne, kar želi. Gre za antropocentrični značaj moderne pravne države. Podlaga temu pa je kruta cerkvena antropocentrična ideologija, ki že tisočletja prežema družbeno zavest in se v sedanjem času, v sedanji obliki države, torej pravne države, bliža svojemu vrhuncu.

Moderna pravna država je v osnovi kopija cerkvene države stare zaveze, vendar s pomembno razliko. Zlorabljanje živali in narave je sedaj mnogo večje, kot je bilo v času stare zaveze. Gre za nepredstavljive krutosti in grozodejstva, ki jih počne človek v razmerju do živali in drugih delov narave. Nikoli v znani zgodovini se človek ni tako grozljivo obnašal do živali, rastlin in drugih delov narave. Ne tečejo samo potoki nedolžne krvi, temveč široke reke, kmalu bodo polni krvi še oceani. Grozodejstva se vrstijo ena za drugo. Moderna pravna država se približuje svojemu dnu glede odnosa do nečloveških bitij in drugih delov narave. Tisoče milijard nedolžnih živali ima na vesti človeštvo in številne uničene predele narave.

Kako dolgo še bo trajal ta satanski odnos ljudi do drugih bitij? Verjetno ne več dolgo, kajti narava vrača človeku to, kar ji je dal. Ker se človek noče prostovoljno spremeniti, ga bo k temu prisilila narava s podnebno in drugim katastrofami, boleznimi … Od človeka ustvarjeno zlo, se po načelu »kar seješ, to žanješ«, že vrača nazaj k človeku. Katastrofe, ki prihajajo nad človeka, niso nič drugega, kot njegovi lastni vzroki, torej mučenje in ubijanje živali in drugih delov narave.

Moderna pravna država je torej tip države, ki deluje proti naravi in s tem proti ljudem, saj so ljudje neločljivo povezani z narave. Če gre slabo naravi, bo šlo slabo tudi človeku.

 

Print Friendly, PDF & Email