Živalska živila slabo vplivajo na otroke

Živalska živila slabo vplivajo na otroke

Znanstveno je nesporno dokazano, daje meso dejavnik tveganja za mnoge civilizacijske bolezni. Kar velja tudi za mleko in jajca. Tako lahko povzročajo sladkorno bolezen, razne vrste raka ter bolezni srca in ožilja, škoduje kostem in inteligenci, pospešuje vnetja, bolečine in depresije, povzroča čezmerno težo … Iz neke ameriške raziskave izhaja, da se človekov organizem odziva na meso (raziskava je bila narejena na rdečem mesu) kakor na tujek in se ga zato imunski sistem brani. Ker ni razlogov, da bi bilo pri drugih vrstah mesa drugače, to dokazuje, da meso ni nobena naravna prehrana, saj sicer imunski sistem ne bi ustvarjal protiteles. Meso torej ne daje življenjske energije, kot trdijo nekateri, temveč je lahko pot v bolezen. Poraba mesa se veča in ni čudno, da je čedalje več bolnih ljudi. Seveda to velja tudi za mleko in jajca. Strokovnjaki danes ne dvomijo več, da veganska prehrana optimalno zadosti potrebam po hranilnih snoveh, in to vsem starostnim skupinam, torej tudi otrokom. Znanstveno je še dokazano, da so vegetarijanci, še bolj pa vegani, bolj zdravi in živijo dlje kot tisti, ki uživajo mešano prehrano. Kljub vsemu temu pa mnogi starši silijo svoje otroke, da jedo meso in jajca ter pijejo mleko.

Meso izčrpava imunski sistem otrok

Kar velja za odrasle ljudi, velja seveda tudi za otroke. Če so za odrasle meso,jajca in mleko dejavnik tveganja za bolezni, je seveda to tudi za otroke, še posebno za mlajše. In za te še toliko bolj, ker se njihovo telo razvija in je zato ranljivejše. Imunski sistem, ki je v izgradnji, je žrtev agresivnih elementov, ki so v mesu, jajcah in mleku. Toksoplazma, prosti radikali, hem železo, molekula Neu5Gc, razni strupi, konzervansi, E snovi… so v nežnem otrokovem telesu tujki, ki mu ne prinašajo nič dobrega, temveč ga bolj ali manj programirajo za bolezen. Namesto da bi se imunski sistem krepil, se izčrpava v boju z mesom in seveda z drugimi živili živalskega porekla. Kaj npr. meso naredi v nežnem otrokovem telesu, si je verjetno težko predstavljati. Znano je, da je vedno več otrok bolnih in da se pojavljajo bolezni, ki jih pri otrocih v preteklosti ni bilo. Meso, jajca in mleko torej otrokom ne morejo koristiti, temveč pomenijo samo tveganje, da bodo zboleli. Če ne v otroštvu, pa pozneje. Sicer pa so se posebno pri otrocih v zadnjih desetletjih dramatično povečale bolezni, ki so odvisne od načina prehranjevanja. Ob interakciji z drugim škodljivimi vplivi iz okolja, ki se jim ni mogoče ogniti, lahko mešana prehrana bistveno povečuje zdravstvene težave ljudi. Narašča število otrok s prekomerno telesno težo, vedno pogosteje se že v otroškem obdobju ugotavlja sladkorna bolezen. Po neki ameriški študiji ugotavljajo spremembe ožilja že pri 70% otrok. Po drugi strani se z množično živinorejo z živali na človeka prenašajo vedno nove bolezni, tudi na otroke. Tudi ptičja gripa in sars, aids in ebola prihajajo od živali, število nevarnih povzročiteljev narašča.

Meso,  jajca in mleko pomenijo tveganje za nastanek bolezni. Za človekovo življenje niso potrebni, saj lahko človek vse potrebne snovi dobi iz rastlinskih virov. Ogibati pa se ga je treba ne le na individualni, temveč tudi na družbeni ravni, saj pomeni živinoreja poglavitno grožnjo okolju in zelo škoduje podnebje.

Ali ne želimo otrokom samo dobro?

Živila živalskega porekla torej niso samo nepotrebna, temveč tudi škodljiva. Človek lahko brez njih živi varneje in zdravo. Seveda to velja tudi za otroke.

Po slovenski ustavi, družinskem zakoniku ter konvenciji o otrokovih pravicah pa je korist otrok poglavitno vodilo pri vzgoji in izobraževanju. Ali torej koristi otrokom, da uživajo živila živalskega porekla, če so le-ta dejavnik tveganja za mnoge civilizacijske bolezni? Ali koristi otrokom, da zaradi mesa, jajc in mleka zbolijo? Ali jim bo koristilo trpljenje, ki bo sledilo zato, ker so morali uživati živila živalskega porekla? V starosti si bodo morali celo sami plačevati zdravljenje bolezni, ki jih je povzročilo meso ali mleko, ker takrat mogoče sploh ne bo več obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega bi se plačevali stroški takšnega zdravljenja. Ni namreč mogoče spregledati, da se potiho in dolgoročno socialne pravice zmanjšujejo. Ali koristi staršem, če njihov otrok zaradi uživanja živil živalskega porekla zboli? Ali ne želijo starši svojim otrokom samo dobro? Česar ne želiš, da bi ti storili drugi, ne stori ti njim … Seveda naj bi to zlato pravilo veljalo tudi, kar zadeva prehrano.

Po ustavi ima vsak pravico do varnosti

Znanstveno je torej dokazano, da so meso, jajca in mleko dejavnik tveganja za nastanek številnih bolezni. Če bi zadevo obrnili, bi bilo mogoče reči, da so zaradi svoje rizičnosti nevarni za zdravje ljudi. Po 34. členu ustave ima vsakdo pravico do varnosti. Če mora kdo prisilno uživati nekaj, za kar je znanstveno dokazano, kako je škodljivo in s tem nevarno je, pomeni to kršitev že omenjene ustavne pravice do varnosti. Ali ni otrokom s tem, ko morajo uživati meso, jajca in mleko, kršena pravica do varnosti? To je toliko bolj nelogično, ker po predpisih npr. v prodaji ne sme biti igrač, ki bi bile lahko otrokom le malo nevarne, lahko pa se prodaja npr. meso, zaradi katerega po svetu umre desetine milijonov ljudi in seveda desetine milijard živali na leto. Tudi otroci imajo pravico do osebnega dostojanstva, ki jo ustava priznava v že omenjenem 34. členu. Kako se spoštuje njihovo dostojanstvo, če morajo prisilno uživati nekaj, kar jim lahko škodi? Znano je, daje velik del evropskega prebivalstva prizadet s toksoplazmo (zajedavci v možganih), ki se najpogosteje prenaša z mesom. Posledica okužbe s toksoplazmo pa lahko pri ljudeh povzroči zanemarjanje moralnih vrednot, to pa pomeni hud poseg v duševnost. Ali ni prizadeta tudi otrokova ustavna pravica do duševne celostnosti, če se z mesom okuži s toksoplazmo? Ali ni mladina vedno bolj nasilna?

Zakaj so živila živalskega porekla še vedno del prehranske piramide?

Nihče ne sme ogrožati zdravja drugih, je eno izmed načel pravne države iz 2. člena ustave in posebej navedeno tudi v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kakor to velja za fizične osebe, velja tudi za pravne in jasno tudi za državne institucije. Če so meso, jajca in mleko dejavnik tveganja za mnoge bolezni, in to država ve, ni jasno, zakaj so še vedno del prehranske piramide, saj ogrožajo zdravje ljudi. Ali ne sodeluje država s tem v ogrožanju zdravja ljudi? To bi bilo lahko še posebno nepošteno do otrok, ki se sami ne morejo braniti pred takšnim ogrožanjem, ki jih čez dalj časa ali pa še prej lahko pripelje celo v grob – pa čeprav imajo po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pravico do najvišje stopnje zdravja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje – tudi to piše v omenjenem zakonu. Kako lahko ljudje izpolnjujejo to dolžnost, če država skriva resnico in jasno ne pove, da meso, jajca in mleko  ogrožajo njihovo zdravje. Seveda ni to samo protiustavno, kajti država mora vedno in povsod govoriti resnico, temveč tudi zelo nepošteno in poniževalno, saj je s tem kršena vsaj ustavna pravica do osebnega dostojanstva. Človekova zakonska dolžnost je, da skrbi za svoje zdravje, zato sme uživati samo zdrava živila. In ker so živila živalskega porekla škodljiva, ali se z uživanjem le-teh ne krši zakon? Če je odgovor da, postavlja to pod vprašaj prepričanje mnogih, daje izbira hrane stvar človekove svobodne volje. Kar zadeva prehrano, se človekova svoboda izbire giblje samo v polju zdravih živil, v to pa živila živalskega porekla, to je dokazano, ne sodi.

Po ustavi uživajo otroci posebno varstvo in skrb. Ta dolžnost veže vse državne organe in javne institucije, ki so v stiku z otroki, vsi ti so pri svojih dejavnostih dolžni varovati otrokove koristi. Ena izmed otrokovih koristi je tudi, da je zdrav. Zato morajo vse navedene institucije, seveda poleg staršev, skrbeti za to tudi pri prehrani. Iz tega izhaja, da lahko otrokom ponudijo samo zdrava živila. Ker so meso, jajca in mleko škodljivi, ali sme biti uvrščeno na jedilnik? Če ne, zakaj so še vedno del vsakdanjega obroka otrok v mnogih vrtcih ali šolah? Ali v državi in njenih institucijah ne poznajo desetine znanstvenih raziskav o škodljivosti le-teh? Ali se ne ve, da imajo otroci zakonsko pravico do naj višje stopnje zdravja? Mnogi otroci so tako žrtve nevednosti, zavajanja ali drugega negativnega ravnanja države, ki namesto da bi poskrbela za zdravo prehrano otrok in umaknila meso, jajca in mleko iz jedilnika, tako ali drugače propagira ali subvencionira pridelavo mesa, jajc pa tudi mleka – živil, ki povzročajo neizmerno trpljenje, so namreč množični morilec živih bitij ter uničevalci okolja in podnebja.

Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja, kot že navedeno piše v ZZVZZ. Otroci imajo torej po zakonu pravico do najvišje možne stopnje zdravja. Eden izmed gradnikov te najvišje možne stopnje je v principu tudi veganska prehrana. Zato bi morali vsi, ki so jim otroci zaupani v varstvo, torej tudi šole in vrtci, otrokom nuditi vegansko prehrano. Vendar pa tega ne počno in s tem ogrožajo zdravje otrok. S tem pa kršijo določbo 2. člena ZZVZZ, ki pravi, da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Poleg tega pa kršijo vsaj pravico veganskih otrok do najvišje možne stopnje zdravja. Ni čudno, da je vedno več otrok bolnih, če uživajo škodljivo hrano živalskega izvora.

Vegetarijanci in vegani so še zmeraj drugorazredni državljani

Vprašanje je, katere pravice otrok so lahko kršene pri prehrani otrok v javnih vrtcih in šolah? Nekdo bi rekel: pravica do varnosti in zdravja, osebnega dostojanstva, duševne celostnosti … Ali ne gre za diskriminacijo otrok, ki uživajo samo vegetarijansko ali vegansko prehrano, če na primer v vrtcu ali šoli ne morejo dobiti polnovrednega obroka, kot ga dobijo tisti, ki uživajo mešano hrano (ob tem se seveda odmisli škodljivost mesa)? Štirinajsti člen ustave določa, da so vsi pred zakonom enaki… ne glede na osebne okoliščine. Torej bi vsi otroci morali imeti, ne glede na to, ali uživajo meso ali ne, polnovreden obrok. Pa ga večina nima. Ali ne obstaja Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja?

Državna doktrina glede mesa, jajc in mleka je škodljiva in povzroča v družbi hude motnje. Država še v 21. stoletju obravnava vegetarijance in vegane, kljub deklariranim ustavnim pravicam, bolj ali manj kot drugorazredne državljane in celo straši starše, da njihovi otroci ne bodo zdravi, če ne bodo jedli mesa in pili mleka in da se ne bodo pravilno razvijali. Od državi takšen asocialni nauk? Mogoče iz cerkvenega nauka, ki je vtkan v vse pore sodobnega življenja? Cerkev je namreč že v 6. stoletju n.š. preklela vegetarijance in tega še do danes ni preklicala. Tako so danes milijoni vegetarijancev in seveda veganov, ki na primer ne uživajo mesa in pijejo mleka iz etičnih razlogov, izobčeni in s tem poslani v večni pekel.

Zakaj naj bi dojenčki sploh jedli meso, in jajca ter pili mleko?

Obdobje med nosečnostjo ter v prvem in drugem letu življenja je čas, ko se pri dojenčku intenzivno razvija zaznavanje okusov. V prvih mesecih življenja so dojenčki najbolj prilagodljivi za sprejemanje novih arom in okusov, nanje se toliko navadijo, da jih sprejemajo tudi v poznejšem obdobju. Študije kažejo, da je čas od vpeljevanja mešane prehrane do dopolnjenega druga leta starosti obdobje, ko dojenčki in malčki najbolje sprejemajo nove arome in okus, in sicer veliko bolje kakor pozneje, po dopolnjenem drugem letu starosti. V tem je torej odgovor, zakaj naj bi že dojenčki uživali meso in druga živila živalskega izvora. Da bi si pridobili okus po mesu, mleku, jajcih …, se ga navadili in tako tudi pozneje ta živila uživali. Kajti po drugem letu starosti se otrok veliko teže navadi na te okuse kakor prej, to pa pomeni manjšo verjetnost, da bo užival takšna živila. Zakaj pa naj bi jih užival pozneje? Zato, da si bodo lahko nekateri polnili žepe, drugi pa pridobivali stranke – žrtve pa bolezen, trpljenje, bedo ali celo smrt! Ali ne pošiljajo pediatri otrok v bolezen, trpljenje in celo smrt, če se zavzemajo za mešano prehrano in nasprotujejo vegetarijanski ali veganski?
Otrokom sta ljubezen do živali in strah pred ubijanjem prirojena. Kdo bi rad otroke pripravil do tega, da bi si zatiskali oči pred trpljenjem in ubijanjem? Z uživanjem živil živalskega porekla se otroci vzgajajo k razlikovanju med življenja vrednih in življenja nevrednih bitij: z mucami in psi naj bo prijazen, nedožnega pujska in srnico pa naj je.

Kajenje ne, meso da!

V javnih šolah in vrtcih ni dovoljeno kaditi, dovoljeno pa je nuditi živila živalskega porekla. Pa se kajenje glede škodljivih posledic lahko skrije pred škodljivostjo mesa, mleka in jajc. Absurdno!

Print Friendly, PDF & Email