Besede prerokov proti bibličnim žrtvovanjem živali in uživanju mesa

Besede prerokov proti bibličnim žrtvovanjem živali in uživanju mesa

Čeprav v bibliji mrgoli cerkvenega sovraštva do živali, pa je kljub temu mogoče najti besede resnice, ki so ušle ponarejevalcem biblijskih tekstov. Iz njih je razvidno, da je Bog po prerokih svaril ljudi in se postavil proti žrtvovanju živali.

Izaija
“Kdor zakolje vola, je kot tisti, ki ubije človeka.
Kdor daruje ovco, je kot tisti, ki psu zlomi vrat.
Kdor daruje hrano, je, kot bi daroval svinjsko kri.
Kdor prižge kadilo, je kot tisti, ki hvali krivico.
To izbirate na svojih poteh in vaše grozote so v zadovoljstvo vaši duši.”
(Iz 66,3)

 

Izaija
Čemú mi bodo vaše številne klavne daritve,
govori GOSPOD.
Sit sem žgalnih daritev ovnov
in maščobe pitancev.
Krvi juncev, jagnjet in kozlov
ne maram.

Kadar se prihajate postavljat pred moje obličje,
kdo zahteva to iz vaše roke,
da teptajte moje dvore!
Ne darujte več nevrednih daritev!
Kadilo mi je gnusoba.
Mlaja, sobote, poziva k prazniku:
ne prenesem zločina in praznika.

Kadar iztegujete svoje roke,
si zakrivam oči pred vami.
Tudi če množite svoje molitve,
vas ne poslušam,
vaše roke so polne krvi.
Umijte se, očistite se!
Odstranite svoja hudobna dejanja
izpred mojih oči,
nehajte delati húdo.
(Iz 1, 11-13 in 15-16)

Samuel
»So žgalne in klavne daritve GOSPODU všeč
bolj kakor poslušnost GOSPODOVEMU glasu?
Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve,
pokorščina boljša od maščobe ovnov.
(1 Sam 15,22)

Ozej
Kajti Efrájim je množil oltarje za spravo,
postali so mu oltarji za greh.
Naj mu predpišem kopico zakonov v svoji postavi,
imel jih bo za tuje.
Prinašajo mi klavne daritvene žrtve
in jih jedo kot meso,
a to ne ugaja GOSPODU.
Zdaj se spominja njihove krivde,
kaznoval bo njihove grehe
in vrnili se bodo v Egipt.
(Oz 8, 11-13)

Ozej
Da, dobroto hočem in ne klavne daritve,
spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve.
(Oz 6,6)

Amos
Sovražim in odklanjam vaše praznike,
nočem vonja vaših slovesnosti.
Čeprav mi prinašate žgalne in jedilne daritve,
jih nočem
in na mirovne daritve vaših pitancev
se ne ozrem.
Spravite izpred mene hrumenje svojih pesmi,
igranja vaših harf ne bom poslušal.
Pravica naj teče kakor voda
in pravičnost kakor vedno tekoč potok.
Mar ste mi prinašali klavne in jedilne daritve štirideset let v puščavi, hiša Izraelova? Vzdignili boste Sikúta, svojega kralja, in Kijúna, svojo mališko podobo, zvezdo svojega boga, ki ste si ga naredili,  in izgnal vas bom onkraj Damaska, govori GOSPOD, Bog nad vojskami je njegovo ime.
(Am 5, 21-27)

Jeremija
Čemu mi je kadilo, ki prihaja iz Sabe,
dišeči cimet iz daljne dežele?
Vaših žgalnih daritev ne maram,
vaše klavne daritve mi niso všeč.
(Jer 6,20)

Jeremija
»Tisti dan, ko sem vaše očete izpeljal iz egiptovske dežele, jim nisem nič govoril in nič zapovedal o žgalnih in klavnih daritvah, ampak sem jim tole stvar zapovedal; rekel sem: »Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite po vsej poti, ki vam jo zapovedujem, da vam bo dobro!« Pa niso poslušali ne nastavili ušesa, ampak so hodili po svojih sklepih v trmi svojega hudobnega srca; hrbet so mi pokazali in ne obraza. Od dne, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, do tega dne sem nenehno dan na dan pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke. Toda niso me poslušali ne nastavili ušesa, temveč so bili trdovratni, ravnali so huje kot njihovi očetje.
Povej jim vse te besede, a ne bodo te poslušali, pokliči jih, a ne bodo ti odgovorili. Tedaj jim reci: »To je narod, ki ne posluša glasu GOSPODA, svojega Boga, in ne sprejema opomina. Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust.«
(Jer 7,22-28)

Mihej
»S čim naj stopim pred GOSPODA,
se priklonim Bogu višave?
Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami,
z enoletnimi teleti?
Mar se bo GOSPOD veselil tisočev ovnov,
desettisočev potokov olja?
Naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe,
sad svojega telesa za greh svoje duše?«
Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro,
kaj GOSPOD hoče od tebe:
nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost
in ponižno hodiš s svojim Bogom.
(Mih 6,6-8)

Psalm
Nočem jemati junca iz tvoje posesti,
kozlov iz tvojih staj.
Zakaj moje je vse gozdno živalstvo,
živali na tisočerih gorah.
Poznam vse gorske ptice,
kar se giblje na polju, je pred mano.
Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi,
zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje.
Mar naj jem meso volov,
pijem kri kozlov?
Daruj Bogu hvalno daritev,
izpolni Najvišjemu svoje zaobljube.
Potem me kliči na dan stiske,
rešil te bom in me boš častil.«

Krivičniku pa Bog pravi:
»Kaj ti je, da naštevaš moje zapovedi
in nosiš mojo zavezo v svojih ustih?
Ti vendar sovražiš opomin
in zametuješ moje besede.
Če vidiš tatu, tečeš z njim,
s prešuštniki imaš svoj delež.
Svoja usta pošiljaš v hudobijo,
svoj jezik vpregaš k prevari.
Sediš, govoriš zoper brata,
sina svoje matere omadežuješ.
To si storil, in jaz naj bi molčal?
Si predstavljaš, da sem kakor ti?
Grajam te, pred tvojimi očmi razgrinjam obtožbo.
(Ps 50, 9-21)

Pregovori
Ne bodi med popivači vina,
ne med požeruhi mesa.
(Prg 23,20)


Vir: https://www.biblija.net

Print Friendly, PDF & Email