Na kmetiji papeža Frančiška izkoriščajo in morijo živali

V mestu Castel Gandolfo, ki se nahaja 24 kilometrov jugovzhodno od Rima leži apostolska palača Castel Gandolfo, ki služi kot poletna rezidenca papeža. Čeprav se palača nahaja znotraj meja Castel Gandolfa, ima eksteritorialni status in zato spada pod Sveti sedež in ni pod italijansko jurisdikcijo. Papeževa poletna rezidenca obsega papeško palačo, Villa Cybo, Palazzo Barberini, vrtove Belvedere in kmetijo z majhnim posestvom.

Na kmetiji, ki je velika nekaj deset hektarjev, pridelujejo zelenjavo, sadje, kis, med in oljčno olje. Imajo pa tudi hleve in v njih živali, ki jih redijo za zakol, za mleko in jajca. Prodajajo mleko in mlečne izdelke, jajca in meso. Med živalmi imajo krave, kokoši in zajce. Mnoge med njimi zakoljejo in prodajajo njihovo meso. Glede rdečega mesa npr. pravijo, da ponujajo najboljše kose visokokakovostnega mesa in da je to meso 100 % naravno. Kmetija ima tudi svojo fizično in spletno prodajalno.

Na spletni strani kmetije piše, da je spoštovanje okolja in našega planeta načelo, po katerem delujejo. V skladu z encikliko papeža Frančiška »Laudato sì« si prizadevajo za trajnostno proizvodnjo, ki ohranja naravo in človeško prihodnost s postopki obdelave, ki odpravljajo emisije plinov, zagotavljajo odgovorno uporabo vode in namakalnih sistemov ter uporabo biološko razgradljivih ali recikliranih materialov.

Ali na kmetiji res ohranjajo naravo in prihodnost ljudi, kot trdijo? Živinoreja je eden največjih, če ne največji vir škodljivih toplogrednih plinov, razen tega pa je zelo škodljivo za okolje in naravo. Da se ne pozabi še, da so meso in druga živila živalskega porekla zelo škodljiva za ljudi, saj povzročajo mnoge civilizacijske bolezni. Živinoreja na farmi papeža Frančiška torej ni v korist narave, temveč je proti naravi in s tem proti planetu Zemlja.

Posebno poglavje so živali, ki živijo na farmi. Papež Frančišek jih izkorišča in jim s tem povzroča hudo trpljenje, poleg tega pa jih koljejo in iz njih naredijo meso in mesne izdelke. Papež Frančišek torej zahteva morjenje nedolžnih živali. Tako tudi neposredno pod taktirko papeža Frančiška tečejo potoki krvi na njegovi kmetiji. Kako bi bilo mogoče reči takšni kmetiji? Satanska, demonska, peklenska … Dejstvo je, da je papeževa kmetija za živali pravi pekel. V tem peklu papež s svojimi sodelavci muči in mori bitja, ki jih je ustvaril Bog, kar papež dobro ve, saj to tudi uči svoje vernike. Poleg tega pa papež na ta način krši Božjo zapoved Ne ubijaj in nosi glavno odgovornost za hudo trpljenje in nenravno smrt vseh na farmi živečih živali. Ali je tudi Božja volja, da se ubijajo in mučijo živali? Jasno je, da ne. Koga potem zastopa papež Frančišek s svojo satansko kmetijo? Samo boga podzemlja, boga ubijanja in povzročanja trpljenja.

Če na kmetiji delajo po papeževi okrožnici Laudato si, potem ta okrožnica pomeni navodilo oz. recept za povzročanje bolezni, mučenje, klanje in uničevanje narave. Okrožnica očitno predstavlja vzgled za katoliške vernike, kako naj delujejo proti ljudem in naravi in s tem proti planetu Zemlja. Okrožnica Laudato si je jasen dokaz, da cerkev še sedaj deluje proti ljudem, živalim in drugim delom narave, čeprav so papeža in druge klerike polna usta leporečja, s katerim hočejo prepričati ljudi, da so za ljudi, živali in naravo.

Print Friendly, PDF & Email