Pobuda za oceno ustavnosti športnega ribolova

Desetega decembra 2021 je bila vložena na Ustavno sodišče Slovenije pobuda za presojo ustavnosti 21. člena, 1. in 2. odst. 22. člena, 24. člena, 1., 2. in 3 odst. 27. člena in 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in 26. in 28. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) s predlogom za začasno zadržanje izvajanja navedenih določil obeh zakonov po 39. členu Zakona o ustavnem sodišču.

Pobudo si lahko preberete v wordu ali pdf. ali TUKAJ.

Ustavno sodišče je mojo pobudo zavrglo, sklep je TUKAJ.

 

Print Friendly, PDF & Email