Jezus proti žrtvovanju živali

Jezus je bil proti žrtvovanju živali

Jezus je bil proti žrtvovanju živali in na vsakem koraku se je boril za živali. Tako je sledil nauku svojega nebeškega očeta. To dokazujejo apokrifni spisi, torej spisi, ki jih cerkev ni sprejela v svojo biblijo. V tej pa je samo nekaj malih sledi Jezusove ljubezni do živali, kajti vse ostalo so cerkveni ponarejevalci izbrisali iz biblijskih tekstov. Jezus je s svojim življenjem gradil kraljestvo miru na zemlji, katerega tudi enost med živalmi in ljudmi, kakor je to napovedal prerok Izaija. Ta je dejal:

“Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem.
Teliček in levič se bosta skupaj redila, majhen deček ju bo poganjal.
Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo kakor govedo.
Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino.
Ne bodo škodovali ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna GOSPODOVEGA spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino.” (Iz 11, 6-9)

Jezus je tudi v bibliji govoril proti žrtvovanju živali

“Usmiljenja hočem in ne žrtve.” (Mt 9,13)

“Ali ni zapisano: Moja hiša se naj imenuje hiša molitve za vsa ljudstva? Vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo!” (Mr 11,17)

Evangelij popolnega življenja

Evangelij popolnega življenja (tudi Evangelij dvanajsterih ali Jezusov evangelij) je apokrifni spis in ni bil sprejet v uradni biblijski kanon. Vsebuje mnogo Jezusovih besed v korist živali. V predgovoru prve izdaje v angleščini (1902) G. J. R. Ouseley piše: “Ta praevangelij kristjanske inspiracije je eden najstarejših in najpopolnejših zgodnjekristjanskih fragmentov in je bil shranjen v budističnem samostanu v Tibetu, kjer so ga skrili pripadniki esenske skupnosti, da bi ga obvarovali pred ponarejevalci”.

Sledi nekaj izbranih poglavij na temo Jezusova ljubezen do živali.

Gorje lovcem

 1. Ko je bil Jezus na poti z nekaterimi učenci, je srečal moža, ki je dresiral pse za lov na druge živali; in rekel je možu: “Zakaj počneš to? In mož Mu je odgovoril: “Ker živim od tega. Komu koristijo te živali? Slabotne so, psi pa so močni.” In Jezus mu je rekel: “Manjka ti modrosti in ljubezni. Glej, vsaka stvaritev, ki jo je ustvaril Bog, ima svoj smisel in namen. In kdo lahko pove, kaj je dobrega v njej in kako koristi tebi in človeštvu?
 2. In za tvoje preživetje: Glej polja, kako rastejo in so rodovitna, pa drevesa polna sadežev in zelišča! Kaj hočeš še več, kot ti dá pošteno delo tvojih rok? Gorje močnim, ki zlorabijo svojo moč! Gorje premetenemu, ki rani Božja bitja! Gorje lovcem! Kajti tudi njih bodo lovili!”
 3. In mož je bil zelo presenečen in opustil je dresiranje psov za lov in učil jih je reševati življenje, ne pa ga uničevati. In sprejel je Jezusov nauk in postal Njegov privrženec. (Pog. 14)

 

Jezus osvobodi živali

 1. Nekega dne, ko je Jezus končal svoj govor, se je zgodilo, da mu je na nekem kraju pri Tiberiji, kjer je sedem studencev, neki mladi mož prinesel žive zajčke in golobe, da bi jih skupaj z učenci pojedli.
 2. Jezus je ljubeče pogledal mladega moža in mu rekel: “Dobro srce imaš in Bog te bo razsvetlil; toda ali ne veš, da je Bog na začetku dal človeku za hrano sadeže zemlje, in da ta zato ni nič manjši, kot je opica ali vol ali konj ali ovca, da pa vseeno ubija svoja sobitja in uživa njihovo meso in kri?
 3. Vi mislite, da je bilo prav, da je Mojzes zapovedal darovati in uživati ta bitja in zato to počnete v templju; toda glejte, večji od Mojzesa je tukaj in prišel je, da odpravi krvna žrtvovanja po zakonu in pojedine ter ponovno vpelje čiste darove in nekrvavo žrtvovanje zrnja in sadežev zemlje tako, kot je bilo na začetku.
 4. Zato spustite stvaritve, da se bodo veselile v Bogu in si ljudje ne bodo naprtili krivde.” In mladenič jih je izpustil, Jezus pa je razdrl njihove kletke in strgal spone.
 5. Toda glej, bale so se, da jih bodo spet ujeli in niso hotele stran od Njega. Toda govoril je z njimi in odslovil jih je in ubogale so Ga in vesele so zbežale. (Pog. 28)

 

Osvoboditev ptic

 1. In nekega dne je prišel deček Jezus na kraj, kjer je bila postavljena past za ptice in ob njej je stalo nekaj fantov. In Jezus jim je rekel: “Kdo je postavil sem to zanko za nedolžna Božja bitja? Glejte, prav tako se bodo sami ujeli v zanko.” In zagledal je dvanajst vrabčkov, bili so kot mrtvi.
 2. In položil je Svoje roke nadnje in jim rekel: Odletite in dokler boste živeli, mislite Name.” In dvignili so se in kriče odleteli. Judje, ki so to videli, so se zelo čudili in povedali so to duhovnikom. (Pog.6)

 

Jezus ozdravi konja

 1. Zgodilo se je, da je Gospod odšel iz mesta in je z učenci šel čez gorovje. Prišli so na hrib z zelo strmimi potmi. Tam so srečali moža s tovorno živaljo.
 2. Konj pa se je zrušil, ker je bil preobremenjen. Mož ga je pretepal, da je krvavel. In Jezus je stopil k njemu in rekel: “Ti, sin krutosti, zakaj pretepaš svojo žival? Mar ne vidiš, da je veliko prešibka za svoje breme in ne veš, da trpi?”
 3. Mož pa je odvrnil: “Kaj imaš ti opraviti s tem? Svojo žival lahko pretepam kolikor hočem, moja je namreč, kupil sem jo za lepo vsoto denarja. Vprašaj te, ki so s Tabo, iz moje soseščine so in vedo.”
 4. In nekateri učenci so odgovorili, rekoč: “Da, Gospod, tako je, kot pravi, zraven smo bili, ko je konja kupil.” Gospod pa je odvrnil: “Kaj ne vidite, kako krvavi in ne slišite, kako stoka in tarna?” Oni pa so odgovorili in rekli: “Ne, Gospod, ne slišimo, da stoka in tarna!”
 5. In Gospod se je razžalostil in rekel: “Gorje vam, zaradi otopelega srca ne slišite, kako toži in vpije k svojemu nebeškemu Stvarniku za usmiljenje. Trikrat pa gorje tistemu, zaradi katerega kriči in stoka v svoji bolečini!”
 6. In stopil je naprej in se dotaknil konja in žival se je dvignila in njene rane so bile zaceljene. Toda možu je rekel: “Pojdi zdaj po svoji poti in ga ne pretepaj več, če upaš, da boš tudi ti našel usmiljenje.”
 7. In ko je videl, da prihajajo ljudje, je Jezus rekel Svojim učencem: “Bolan sem zaradi bolnega, zaradi lačnega trpim lakoto, zaradi žejnega trpim žejo.”
 8. In rekel je tudi: “Prišel sem, da odpravim žrtvovanja in krvave praznike. Če ne boste prenehali žrtvovati in uživati mesa in krvi živali, ne bo nehala nad vas prihajati Božja jeza; prav tako kot je prišla nad vaše prednike v puščavi, ki so se vdajali uživanju mesa in jih je napolnila gniloba in so jih izčrpale kužne bolezni. (Pog. 21)

 

Jezus pomaga kameli

 1. Jezus se je napotil v Jeruzalem in srečal kamelo, ki je bila težko otovorjena z drvmi. Kamela jih ni mogla zvleči v breg, a gonjač jo je tepel in kruto trpinčil, toda živali ni mogel premakniti z mesta.
 2. Ko je Jezus to videl, mu je rekel: “Zakaj tepeš svojega brata?” In mož je odgovoril: “Nisem vedel, da je moj brat. Mar ni tovorna žival, ustvarjena za to, da mi služi?”
 3. In Jezus je rekel: “Mar ni isti Bog iz iste snovi ustvaril to žival in tvoje otroke, ki ti služijo? Ali nista oba prejela od Boga istega diha?”
 4. In mož se je zelo čudil nad temi besedami. Nehal je tepsti kamelo in jo osvobodil dela bremena. Tako je šla kamela navkreber in Jezus je šel pred njo in se ni več ustavila do konca dnevne poti.
 5. Kamela je spoznala Jezusa; kajti čutila je Božjo ljubezen v Njem. A mož je hotel vedeti več o tem nauku in Jezus ga je rad poučil; in postal je njegov privrženec. (Pog. 31)

 

Jezusove besede proti krvnim daritvam

 1. Jezus je učil Svoje učence na zunanjem tempeljskem dvorišču in eden izmed njih Mu je rekel: “Mojster, duhovniki pravijo, da brez prelivanja krvi ni odpuščanja grehov. Ali lahko zakonite krvne daritve odvzamejo grehe?”
 2. In Jezus je odgovoril: “Nobena krvna daritev živali, ali ptice, ali človeka ne more odvzeti grehov. Kako naj prelivanje nedolžne krvi izbriše krivdo? Ne, samo poveča jo.”
 3. Duhovniki seveda sprejemajo od vernih takšne spravne daritve za prekrške proti Mojzesovemu zakonu, toda za grehe proti Božjemu zakonu ni odpuščanja, razen kesanja in poboljšanja.” (Pog. 33)

 

Jezusove besede proti uživanju mesa

 1. “Ali ni zapisano pri prerokih: Vzemite svoje krvne in žgalne daritve in proč z njimi! Nehajte jesti meso, kajti o tem nisem govoril vašim očetom, niti jim nisem tega ukazal, ko sem jih peljal iz Egipta. Ukazal pa sem jim naslednje:
 2. Poslušajte Moj glas in hodite po poteh, ki sem vam jih zapovedal in postali boste Moje ljudstvo in dobro se vam bo godilo. Toda niso bili pripravljeni poslušati.
 3. In kaj drugega vam ukazuje Večni, kot da ste pravični in usmiljeni, ter da stopate ponižno s svojim Bogom? Ali ni zapisano, da je na začetku Bog določil za hrano vsemu mesu sadeže dreves in semena in rastline?
 4. Toda Moja molitvena hiša je postala hiša tatov in namesto čiste daritve s kadilom so Moje oltarje onečedili s krvjo in jedli meso zaklanih živali.
 5. Jaz pa vam pravim: Ne prelijte nobene nedolžne krvi in ne jejte mesa. Bodite odkriti, ljubite usmiljenje in ravnajte pravično in dolgo boste ostali na Zemlji.” (Pog 33).

 

Živali so naši bratje in sestre

 1. Jezus je prišel v neko vas in tam videl majhno muco, ki je bila brez gospodarja. Bila je lačna in je mijavkala. Dvignil jo je, jo zavil v Svojo obleko in jo pustil počivati na Svojih prsih.
 2. In ko je šel skozi vas, je dal muci jesti in piti. Jedla je in pila in mu pokazala svojo hvaležnost. Dal jo je eni svojih učenk, neki vdovi, po imenu Lovrencija, da je skrbela zanjo.
 3. In nekateri ljudje so pravili: “Ta mož skrbi za vse živali. So mar njegovi bratje in sestre, da jih tako ljubi?” Pa jim je rekel: “Resnično to so vaši sobratje iz velike Božje družine, vaši bratje in sestre, ki imajo od Večnega isti dih življenja.”
 4. In kdorkoli skrbi za enega najmanjših od njih in ga v njegovi stiski nahrani in napoji, ta stori to Meni, in kdor vede dopušča, da kateri od njih trpi pomanjkanje in ga ne zaščiti, če ga kdo trpinči, dopušča to zlo, je kot da je to storil Meni. Kajti, prav tako kot ste postopali v tem življenju, tako se vam bo godilo v prihodnjem.” (Pog. 34)

 

Jezusove besede o pravilni prehrani

 1. In nekaj Njegovih učencev je prišlo k Njemu in pripovedovali so Mu o Egipčanu, Belijalovem sinu, ki je učil, da ni protizakonito mučiti živali, če njihovo trpljenje koristi človeku.
 2. In Jezus jim je rekel: “Resnično, povem vam, kdor se okorišča s krivico, ki se stori Božji stvaritvi, ta ne more biti pošten. Prav tako se ne morejo ukvarjati s svetimi stvarmi ali učiti skrivnosti nebes tisti, ki imajo s krvjo omadeževane roke, ali so onesnažili svoja usta z mesom.
 3. Bog daje za hrano žita in sadeže zemlje; in za pravičnega človeka ni nobene druge zakonite hrane za telo.
 4. Ropar, ki vlomi v hišo, ki so jo zgradili ljudje, je kriv, toda najmanjši od tistih, ki vdrejo v hišo, ki jo je zgradil Bog, so večji grešniki. Zato pravim vsem, ki bi radi postali Moji učenci: ne umažite si rok s prelivanjem krvi in naj preko vaših ust ne pride meso; kajti Bog je pravičen in dobrotljiv in zapovedal je, naj ljudje živijo samo od sadežev in posevkov zemlje.
 5. Toda, če žival zelo trpi, tako da ji je življenje muka, ali če postane nevarna za vas, potem jo odrešite življenja hitro in kolikor se da z malo bolečinami. Pošljite jo v onstranstvo v ljubezni in usmiljenju in ne mučite je in Bog, vaš Oče, bo do vas usmiljen, prav tako kot ste bili usmiljeni vi do tistih, ki so vam bili dani v vaše roke.
 6. In kar storite najmanjšim Mojih otrok, to storite Meni. Kajti Jaz Sem v njih in oni so v Meni. Da, Jaz Sem v vseh stvaritvah in vse stvaritve so v Meni. Vse njihovo veselje razveseli tudi Mene in zaradi sleherne njihove bolečine trpim tudi Jaz. Zato vam povem; bodite dobri drug z drugim in z vsemi stvaritvami Boga. ” (Pog. 38)

 

Spreobrnitev lovca na ptice

 1. In ko je šel Jezus v Jeriho, je srečal moškega z mladimi golobi in kletko polno ptic, ki jih je ujel. In videl je njihovo gorje, ker so bile ujete, povrh pa še lačne in žejne.
 2. In rekel je moškemu: “Kaj delaš z njimi?” Moški je odgovoril: “Živim od tega, da prodajam ptice, ki sem jih ujel.”
 3. Jezus mu je rekel: “Kaj misliš, če bi te nekdo, ki je močnejši ali pametnejši od tebe, ujel in zvezal ali pa celo tvojo ženo in otroke in bi te zaprl, da te proda v svojo korist in bi se s tem preživljal?
 4. Ali niso te tukaj bitja kakor ti, le šibkejša od tebe? In ali ne skrbi isti Bog, Oče in Mati, prav tako za njih kot za tebe? Izpusti te svoje male brate in sestre in glej, da tega ne boš nikoli več počel in da si boš pošteno služil kruh.”
 5. In moški se je začudil tem besedam in Njegovi veliki moči in je spustil ptice. Ko so bile proste, so zletele k Jezusu, sedle so na Njegova ramena in Mu pele.
 6. In moški ga je še vprašal, kakšen je Njegov nauk, odšel po svojih poteh in se naučil plesti košare. S svojim delom si je služil kruh in razbil je svoje kletke in pasti ter postal Jezusov učenec. (Pog. 41)

        

 1. Resnično, povem vam, na svet sem prišel zato, da odpravim vse krvave daritve in uživanje mesa živali in ptic, ki jih ljudje koljejo. (Pog. 75)

Vir: https://www.theologe.de/jesus_freund-der-tiere.htm

Print Friendly, PDF & Email