Prvo doselitev, nato pokol risov

Prvo doselitev, nato pokol risov

Konec marca 2020 so v naravo spustil risa Katalina, ki je naslednji ris po risu Goru, pripeljan iz Romunije za doselitev v Slovenijo. Oba risa sta del projekta LIFE Lynx, katerega glavni cilj je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Projekt doselitve financira evropska komisija, rise pa bodo preselili iz Slovaške in Romunije. Projekt traja 7 let, začel pa se je leta 2017. Vrednost projekta je 6,829,377.00 €, od tega prispeva EU 4,081,404.00 €.

Projekt Life Lynx naj bi bil pozitiven in okoljevarstveno naravnan. Ali je res tako? Del narave so risi. In to tudi risi, ki bodo iz Slovaške in Romunije preseljeni v Slovenijo. Kaj se bo dogajalo z njimi? Sprva jih bodo polovili in uspavali, nato naložili na transportna sredstva in jih odpeljali več 100 ali 1000 kilometrov daleč, kasneje pa namestili v ograjen prostor in izpustili v naravo. Kaj bo to pomenilo za rise? Rajsko stanje ali trpljenje? Raj vsekakor ne. Risi bodo pod stresom, v strahu, tudi fizično bodo lahko trpeli. Za rise bo preselitev bolj ali manj travmatična, še posebej tudi zaradi tega, ker bodo odvzeti iz svojega okolja in svojih »družin« ter naseljeni na zanje neznanemu kraju. Ali ne pomeni ta proces mučenja živali v smislu Zakona o zaščiti živali? Mučenje živali po tem zakonu je tudi vsako naklepno ravnanje, ki živali povzroči dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje, ali škodi njenemu zdravju. Ali ne gre v tem primeru za dalj časa trajajoče trpljenje, saj bo ves proces trajal kar nekaj časa? Nihče ne sme brez utemeljenega razloga živali povzročiti trpljenja (bolečine, strah, poškodbe … čezmerno in nepotrebno vznemirjanje, ki jih povzroči človek), še piše v istem zakonu. Ali obstaja utemeljen razlog za povzročanje trpljenja risom? Malo verjetno!

Od iztrebljanja risov je minilo že mnogo časa, in če bi narava želela rise v Sloveniji, bi za to poskrbela. Pa tega ni storila. Tudi preko preselitve šestih risov iz takratne Češkoslovaške leta 1973 ne, saj so risi v Sloveniji sedaj praktično pred izumrtjem. Če je »volja« narave, da sedaj ali pozneje v Sloveniji ne bo risov, zakaj potem nekateri tega ne sprejmejo? Samo narava je tista, ki ve, katere živali so v nekem trenutku »potrebne« na določenem mestu. Človek tega ne ve, saj gleda samo svoje interese in ne vidi celote. Zato je preselitev risov samovoljni človekov poseg v naravo (tako na strani odlova kot na strani izpusta), ki posega celo v naravno ravnovesje in ima lahko mnoge negativne posledice (povzročanje »škode« s strani risov, jeza oškodovancev zaradi tega, krivolov risov …) Ali je lahko preselitev uspešna, saj je vedno bolj očitno, da samovolja človeka vodi človeštvo v propad. Narava samovolje človeka ne sprejema več in mu jo zato vrača. Očiten dokaz so tudi podnebne spremembe in bolezni zaradi zastrupljene in uničene narave.

Pri doselitvi risov bodo sodelovali tudi lovci. To je zanimivo, saj so ti imeli bolj ali manj glavno besedo pri iztrebljanju risov na začetku 20. stoletja. Zakaj bodo sedaj sodelovali pri tem projektu? Sprva iztrebiš, sedaj doseliš! Kakšen je njihov motiv? Ta izhaja že iz njihove dejavnosti – to pa je lov in s tem tudi ubijanje. Torej, ko bo risov »preveč«, mogoče pa že prej, bodo postali lovska trofeja. Da bi jih pri sodelovanju vodila dobrodelnost ali okoljevarstvena skrb, glede na njihovo ime in dejavnost ni verjetno.

V okviru projekta je bil prikazan tudi dokumentarec Risova. Ta naj bi bil poklon zeleni bratovščini. To je nerazumljivo. Kako se lahko pokloniš nekomu, ki seje strah in trepet v gozdovih in na poljih? In ki na veliko pobija živa bitja ter za sabo pušča potoke krvi? V Sloveniji zelena bratovščina vsako leto ubije približno 100.000 nedolžnih živali, med katerimi je tudi veliko živalskih otrok. In ta bratovščina celo trdi, da je okoljevarstvena! Ali je lahko prelivanje nedolžne krvi okoljevarstveno? Nekoga varuješ tako, da ga ubiješ!? Naravo varuješ tako, da jo uničuješ? Absurdno!

Print Friendly, PDF & Email