Dodatna obdavčitev živinoreje

Dodatna obdavčitev živinoreje

Nesporno je živinoreja zelo škodljiva dejavnost. Ne povzroča samo okoljske, temveč tudi zdravstveno pa mogoče še kakšno drugo škodo. Po načelu povzročitelj plača, bi morala tudi živinoreja pokriti vso škodo, ki jo v družbi in naravi povzroča. Vendar pa zdaj tega ni. Še več, za svoj obstoj je celo subvencionirana iz javnih sredstev. Večina »odškodnine« zaradi škode, ki jo povzroča živinoreja, se krije iz drugih virov. Zato je tudi cena mesa, mleka in jajc ter izdelkov iz njih zelo nizka. Ne vsebuje namreč stroškov za pokrivanje okoljske, zdravstvene in druge škode, ki jo živinoreja povzroča. To je potrebno čimprej spremeniti.

Da živinoreja krije škodo, ki jo povzroča, je potrebno dvigniti davek na živila živalskega porekla in sicer tako, da ta davek pokrije celotno škodo, ki jo povzroča živinoreja. Poleg tega pa je potrebno dodatno obdavčiti še živinorejo pri izviru, in sicer tako, da se še posebej obdavči vsaka žival, ki je nabavi živinorejec ali ki se rodi pri njem. Ta posebni davek bi lahko bil spodbuda zanj, da se prestrukturira v dejavnost izven živinoreje. Davek na glavo živali bi veljal samo do odprave klavnic.

Seveda pa dodatna obdavčitev živinoreje in njenih izdelkov ni trajna rešitev, trajna rešitev je samo odprava živinoreje. Zato ta obdavčitev velja samo začasno do odprave živinoreje. Več o odpravi živinoreje oz. klavnic je TUKAJ.

Print Friendly, PDF & Email