Ni varovanja podnebja z masovno živinorejo

Ni varovanja podnebja z množično živinorejo

Ljubi prijatelji HG Naturklinik, (Hiša zdravja Naravna klinika)
ljubi prijatelji narave, živali, našega čudovitega planeta zemlje!

Naravna klinika samo takrat opraviči svoje ime, če se zavzema za naravo, živali, našo zemljo.  Zato smo decembra 2006 v naši okrožnici obravnavali temo »dolga senca živinoreje«, poročilo, ki ga je objavila organizacija ZN FAO, ki izrazito kaže, da živinoreja predstavlja enega do dva ali tri najpomembnejše povzročitelje največjih ekoloških problemov.

Danes se bomo spet lotili teme varstva narave. Povod je poročilo ZN o spremembi klime, ki so ga objavili prejšnji petek in predstavlja zastrašujoč scenarij, da, kar realnost.

To tako imenovano IPCC poročilo je najpomembnejša znanstvena podlaga za mednarodno politiko o klimi. Pri tem so izjave v IPCC poročilu še zadržane, ker so v komisiji zastopani tudi predstavniki industrije in držav izvoznic nafte.

Bistvene izjave:

 • Zemlji preti do konca tega stoletja segretje klime do 6,4°
 • Morja so se segrela do globine 3000 m.
 • Gladina morja se je v 20. stoletju dvignila za 17 cm. Do konca 21. stoletja je pričakovati nadaljnjih 20 – 80 cm.
 • Ledeniki in polarne kape se dramatično topijo.
 • Nastopili bodo najhujši viharji, kakršnih še ni bilo.
 • Nastale bodo velike puščave na eni strani in na drugi bo prišlo do poplav. Veliko hujše od vsega kar smo doslej doživeli.
 • Prišlo bo do lakote, epidemij, katastrof v takšnem obsegu, kot jih še nismo poznali.
 • Za to je kriv edino človek zaradi uničevanja okolja in izločanja toplogrednih plinov.

 

Citati nekaterih politikov in drugih pomembnih ljudi:
»Kdor trdi drugače, znanosti ne more več uporabljati kot argument«, pojasnjuje sir Martin Rees, predsednik ugledne britanske akademije znanosti Royal society.
»Kdor zdaj še ni buden, se mora vprašati, kaj bi se pravzaprav moralo zgoditi, da bi spoznal resnost položaja«, poudarja prejšnji šef okoljskega programa pri ZN ter nekdanji zvezni minister za okolje Klaus Toepfer.
»Vsak šef vlade, ki je v svoji zaprisegi obljubil, da bo ljudstvo varoval pred nesrečo, se zdaj obvezuje za resno politiko o klimi. Nenazadnje gre za nešteta človeška življenja«, sodi tudi vodja organizacije za ekologijo Germanwatch Christoph Bals.
»Čas je za revolucijo: revolucijo zavesti, revolucijo v gospodarstvu, revolucijo v politiki«, je rekel Chirac na dan, ko so ZN v Parizu pred 200 delegati iz 50 držav objavili poročilo o klimi. »Približuje se dan, ko se bo sprememba klime izmuznila vsaki kontroli. Smo na pragu, kjer ni vrnitve.«
Hans Joachim Schellnhuber, direktor Postdamskega instituta za raziskovanje klime: »Poročilo, ki je pred nami, naj bi odstranilo poslednji dvom v to, da smo ljudje tisti, ki smo pretirano privili klimo. Torej je tudi od nas odvisno, ali bomo ta nevaren razvoj v napačno smer odločno popravili z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.«

Al Gore v svojem hvaljenem okoljskem filmu »Neprijetna resnica«:
»Kar se prepozna kot slabo, se mora takoj spremeniti.«

To pomeni, da v kratkem ne bo več človeške civilizacije v današnji obliki.

Kje je rešitev?

Ekspert za klimo Regine Guenther iz Sklada za okolje WWF poskuša takole pojasniti: »Proč s premogom in nafto, dolgoročno tudi s plinom in k energijam, ki se dajo obnavljati«. Imamo največ 15 let časa, da segrevanje klime zadržimo pod 2° C.«
Razen tega bo vredno diskutirati o omejitvi hitrosti na avtomobilskih cestah, o energijskih programih doma. Na primer temperatura 18° C v sobah in v pisarni in še drugo.

Ali to zares drži? Je to rešitev?

Spomnimo se objave »Živina največja grožnja za okolje«

 • Za živinorejo se uporablja 70% vseh gospodarsko izkoriščanih površin na zemlji, 30% zemeljske površine.
 • Živinoreja je glavni vzrok izumiranja vrst.
 • Emisija antropogenih toplogrednih plinov, kar pomeni, da jih je povzročil človek z živinorejo, je višja od emisije, ki prihaja od vseh prometnih sredstev na svetu skupaj.

Tako postane vsaka izjava o varstvu okolja licemerje, vsaka akcija za varstvo narave farsa, dokler se tisti, ki o tem govorijo, ne distancirajo od uživanja mesa. Komajda obstajajo hujši okoljski grešniki od tistih, ki so odgovorni za proizvodnjo mesa.

Iz tega zornega kota se tudi Al Gorejevo angažiranje za okolje kaže v povsem drugačni luči. V svojem filmu »Neprijetna resnica« je ponosno poročal, kako je njegova družina obogatela z rejo »črnega goveda«.

In vsakdo, ki uživa meso, je na ta način sokriv.

Vsak človek, ki je meso, ne škoduje samo sebi, ampak je tudi soodgovoren za okoljsko škodo in s tem za klimatske katastrofe. Soodgovoren je:

 • za efekt tople grede z vsemi negativnimi posledicami, kajti emisija toplogrednih plinov vsled živinoreje je veliko hujša od emisije vsled transportnih sredstev po vsem svetu. 18% CO 2 prihaja od živinoreje – ekvivalentno;
 • za ljudi, ki umirajo od lakote, ker nimajo pridelovalnih površin npr. za žito, ko tega porabijo za živinorejo;
 • za ljudi, ki umirajo od žeje, ker se na svetu 8% vode porabi za živinorejo. Raziskovalci izhajajo od tega, da bo pomanjkanje vode eden glavnih problemov v prihodnosti;
 • za sekanje deževnih gozdov in s tem za klimatske katastrofe, do katerih pride zaradi živinoreje;
 • za nastanek smrtnih con v puščavskih območjih;
 • za vsakega človeka, ki umre zaradi rezistence na antibiotike, nastale vsled živinoreje;
 • in še za marsikaj.

Moramo si predočiti, da bomo sami prej ali slej morali odgovarjati. Pa če to hočemo ali ne. In po poročilu ZN o klimi mogoče veliko prej, kot si mislimo.

Zato je najboljša rešitev za dobrobit nas samih in čudovitega planeta:

 LJUDJE, NE JEJTE MESA!

POSTANITE VEGETARIJANEC!

POMAGAJTE, DA BODO TUDI DRUGI POSTALI VEGETARIJANCI!

POMAGAJTE PRI ODPRAVI MASOVNE ŽIVINOREJE IN KLAVNIC!

IN VI LAHKO ZA VAROVANJE KLIME TAKOJ STORITE VEČ KOT VSI PAMETNI GOVORNIKI SKUPAJ, KI ŠE JEDO MESO ALI RIBE.

Lahko pa storite še več:

Pišite politikom, predsedniku vlade, ministru za okolje in drugim ministrom, organizacijam za varstvo okolja, župnikom, škofom, kardinalom, predstavnikom cerkve.
Vprašajte jih, če še jedo meso!
V kolikor še jedo meso, jih vprašajte, kako si upajo širokoustno zavzemati se za varstvo okolja, a so pri tem sokrivci za največje toplogredne emisije.
Vprašajte tiste, ki še jedo meso, zakaj v svojih izjavah, apelih, zahtevah in akcijah nikoli ne omenijo, da ima živinoreja bistveno vlogo v klimatski katastrofi.
Vprašajte jih, zakaj so se vam zlagali glede vzrokov za klimatske spremembe.
Vprašajte jih, kaj mislijo storiti ti ljudje, organizacije, zdaj ko poznajo dejstva.

In

Pomagajte reševati mučene in trpinčene živali.
Pomagajte ustvariti naravni življenjski prostor za živali.
Pomagajte zgraditi deželo miru.

S svojim prispevkom lahko marsikaj premaknete. Za sebe same, za naravo, živali, za boljši svet, za rešitev našega planeta zemlje.

_______

Prirejeno po tekstu »Kein Klimaschutz mit Massentierhaltung« nemške klinike HG Naturklinik Michelrieth GmbH, D-Marktheidenfeld-Michelrieth iz leta 2007. Nemški tekst je bil objavljen na http://www.naturklinik.com/klimaschutz

_______

K vsemu temu bi bilo dodati še poziv, da naj ljudje ne pijejo mleka in da naj postanejo vegani.

Print Friendly, PDF & Email