Poslanstvo lovcev: kdo jih je poslal?

Poslanstvo lovcev: kdo jih je poslal?

Lovska zveza Slovenije pravi, da je poslanstvo lovcev skrb za naravo, prizadevanje, da jo ohranijo za naslednje rodove. Njihovo vodilo je: S srcem za naravo. Pravi tudi, da je poslanstvo Lovske zveze Slovenije povezovanje slovenskih lovcev pri varstvu narave in okolja ter trajnostnem upravljanju z divjadjo in ohranjanju lovskih vrednot.

Če nekdo trdi, da ima poslanstvo, se postavi vprašanje: kdo ga je poslal. V imenu koga izvršuje poslanstvo?

Če nekdo povzroča hudo trpljenje v naravi, ubija živa bitja in povzroča potoke krvi v naravi, kdo ga je poslal? Če nekdo pomori vsako leto kakšnih 100.000 živali v Sloveniji, stotine milijonov živali po vsem svetu, kdo ga je poslal? Kdo je poslal tistega, ki trdi, da varuje naravo, istočasno pa uničuje njene dele? Kdo je torej tisti, ki je poslal lovce? In zakaj jih je poslal? Če leta in leta, stoletja in stoletja, tisočletja in tisočletja lovci morijo živa bitja in uničujejo naravo, kaj je potem njihovo poslanstvo?

Kdo je torej poslal lovce? Bog ali boginja lova Diana, ki je zelo pomemben člen v demonski državi? Skrbi namreč za uničevanje bitij, ki jih je ustvaril Bog.

Print Friendly, PDF & Email