Lov v narodnih parkih

Lov v narodnih parkih

V Triglavskem narodnem parku (TNP) je v mnogih delih tega parka dovoljen lov in tudi ribolov. Praktično neomejen lov divjadi in rib je dovoljen v drugem varstvenem območju. Tudi v prvem varstvenem območju je v določenih primerih dovoljen lov, čeprav tam velja splošna prepoved lova divjadi in rib.

Nerazumljivo je, da obstaja v TNP lov in ribolov, saj so parki, tako zasebni kot javni, po 10. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Zdlov-1) nelovne površine. 3. točka 1. odstavka 10. člena Zakona o divjadi in lovstvu je namreč popolnoma jasna, saj je zapisano, da so parki, tako javni kot zasebni, nelovna površina. To pomeni, da na področju celotnega parka ni dovoljen lov, ne samo na določenem delu parka. Na celotni površini parka ni dovoljeno ničesar, kar spada v lov (lov v celoti oz. del lova). Tako ni dovoljeno niti streljati živali, ni dovoljeno njihovo iskanje, zasledovanje, vabljenje ali čakanje s ciljem upleniti divjad, tudi če se gre samo za cilj in dejansko ne pride do odstrela. Vse to je prepovedano, saj se navedena zakonska določba uporablja neposredno in je začela veljati takoj z veljavnostjo predmetnega zakona, to pa je v maju 2004. Lov v Triglavskem narodnem parku v nasprotju z Zakonom o divjadi in lovstvu. Na žalost pa obstaja Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) iz leta 2010, ki je dovoljuje lov v drugem varstvenem območju, v prvem pa v določenih primerih in ne na splošno, kot to velja v drugem varstvenem območju. Ta zakon je v nasprotju z Zakonom o divjadi in lovstvu. Eden prepoveduje lov v parkih, drugi ga dovoljuje. Absurdno in žalostno. Očitno so lovci močnejši od parlamenta in so uspeli v ZTNP-1 vnesti določbe, ki so dovolile lov. In s tem obiti sistemski zakon o lovu.

Lov, v celoti ali pa delno, se izvaja tudi v drugih parkih, npr. v Krajinskem parku Radensko polje, Krajinskem parku Ljubljansko barje, Krajinskem parku Goričko, Krajinskem parku Kolpa in še mogoče kakšnem.

V parku ne bi smelo biti nobenih nasilnih dejavnosti. Tako v njem ne bi smelo biti nobenih dejavnosti, ki bi imele za posledico smrt, povzročanje trpljenja ali preganjanje živih bitij. Kajti smisel območja, ki je razglašeno za park, je, da je tam mir. Lov in ribolov, ki se izvajata v parkih pa seveda nista del miru, temveč sta nasilje in v bistvu vojna proti živalim. Lov in ribolov negativno vplivata tako na floro in favno v parku, kot tudi na ljudi, ki obiskujejo park. Nasilna dejanja, kot sta lov in ribolov, lahko namreč škodljivo vplivajo na duševnost človeka, direktno ali pa indirektno. Negativni vplivi človekovih nasilnih ravnanj v naravi so tudi znani.

V Evropi je kar nekaj narodnih parkov, kjer je lov prepovedan, mnogo pa je takšnih, kjer je lov delno prepovedan.

Narodni parki v Evropi, kjer ni lova:
– Švicarski narodni park  – brez lova že od leta 1914
– Nacionalni park Gran Paradiso – brez lova že od leta 1922
– Nacionalni park Abruzzo
– Nacionalni park Belluno
– Nacionalni park Pireneji
– Nacionalni park Écrins

Print Friendly, PDF & Email