Božja volja glede prehranjevanja

Božja volja je vegansko prehranjevanja ljudi in živali

Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano.  Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. (1 Mz 1,29-31)

Božja volja je torej vegansko prehranjevanje ljudi. To je glede prehranjevanja tudi zapoved za vse tiste, ki se imenujejo kristjani.

Glede lovljenja in ubijanja živali ali ljudi s strani živali je zelo pomenljivo naslednje:
“Divje živali so dobile imena po svoji divji naravi in niso bile že od vsega začetka tako ustvarjene, temveč so jih take naredili grešni ljudje. Ko je človek skrenil s poti, so mu sledile tudi one … Ko pa se bo človek povrnil svoji naravi primernemu sobivanju in ne bo več počel hudobij, bodo tudi one ponovno postale prvobitna prijazna bitja.” (Teofil iz Antiohije, 2. pol. 2. stol.)
Iz omenjenga citata je jasno razvidno, da je človek tisti, ki je kriv, da živali lovijo druge živali in ubijajo ljudi.

Zelo zanimiv je naslednji odlomek iz Danijelove knjige:
Daniel si je vzel k srcu, da se ne bo omadeževal ne z jedjo ne z vinom kralja, katerega je ta pil. Prosil je torej kneza evnuhov, da se mu ne bi bilo treba omadeževati. Bog je naredil, da je Daniel pred knezom evnuhov našel naklonjenost in usmiljenje.
Tedaj je knez evnuhov rekel Danielu: »Bojim se svojega gospoda kralja, ki vam je določil jed in pijačo; kajti če bo videl, da so vaši obrazi bolj medli od drugih mladeničev vaše starosti, boste vi krivi, če bo moja glava zapadla kralju.« Tedaj je Daniel rekel stražniku, ki ga je knez evnuhov postavil nad Daniela, Hananjája, Mišaéla in Azarjája: »Poskusi, prosim, deset dni s svojimi služabniki. Naj nam dajejo jesti sočivja in piti vode. Potem naj si ogledajo pred teboj naše obraze in obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed; in kakor boš videl, takó stori s svojimi služabniki.« Poslušal jih je v tej stvari in jih preizkušal deset dni. Na koncu desetih dni so bili njihovi obrazi videti lepši in bolj rejeni od vseh mladeničev, ki so uživali kraljevo jed. Tako jim je stražnik odvzel jed in vino, ki naj bi ga pili, in jim dajal le sočivja. (Dan 1,8-16)
Iz tega odlomka je razvidno, da je bilo že v stari zavezi znano, da je veganska hrana, to pa so jedli Daniel, Hanan, Mišaél in Azar, zdrava in nadmočna nad kraljevsko jedjo, torej jedjo, ki je vsebovala živila živalskega porekla. Po desetih dneh uživanja rastlinske hrane so bili mladeniči superjorni nad tistimi, ki so uživali krajevsko jed in pili vino.

Print Friendly, PDF & Email