Uživanje kokošjih jajc kot oblika »splava«

Uživanje kokošjih jajc kot oblika »splava«

Jajca so namenjena za reprodukcijo živalske vrste. Iz njih se razvije novo živo bitje – kokoš oz. kakšna druga vrsta živali. Beljakovine, vitamini, rudnine, maščobe …, ki so v jajcu, so v bistvu osnovni deli oz. gradniki novega bitja. Vsebujejo potrebne informacije za ustvaritev novega bitja. Ti gradniki se s pomočjo matere kokoške vedno bolj združujejo in na koncu oblikujejo v novo bitje.

Če človek jajca ne bi pojedel ali uporabil na kakšen drug način, bi se iz jajca rodil piščanček. To se ne zgodi, saj je človek aktivno in zavestno prekinil tok nastajajočega življenja. Zato je prišlo do »splava«, do umetnega posega v zakone narave. Materi kokoški so bili odvzeti njeni še ne rojeni otroci. Podobno kot kravam mlekaricam, ki jim človek odvzame teličke, razlika je samo v tem, da gre pri kokoših za nerojene otroke, pri kravah pa za rojene.

Kot je za kravo, ki ji odvzamejo otroka, to zelo stresno in hudo trpi, enako velja za kokoško. Tudi zanjo je to stres in trpljenje. Kajti vsaka živalska mati želi imeti otroke in to ne glede na stopnjo svojega razvoja. To seveda velja tudi za kokoš.

»Splav« pri kokoših, ki ga povzroči človek z odvzemom jajc, je skrajno neetično dejanje in pomeni, da človek ne spoštuje živali in njihovega dostojanstva. Ne spoštuje niti načina življenja, ki pripada kokošim. Ubija še nerojene otroke. Ali je to del kulture? Kakšna civilizacija je to? Kako bi reagiral človek, ki bi mu umorili še nerojenega otroka?

Katoliška cerkev se zelo bori proti splavu. Toda samo pri ljudeh, ne pa tudi pri živalih. Te smatra za svoje sužnje!

Print Friendly, PDF & Email