Prevara z etiketo: etična komisija za poskuse na živalih

Prevara z etiketo: etična komisija za poskuse na živalih

V Sloveniji obstaja etična komisija za poskuse na živalih, ki jo je ustanovila država. To komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja veterine, medicine, biologije, farmacije, zootehnike, itd., v njej pa imajo svojega predstavnika tudi nevladne organizacije za zaščito živali. Glavna naloga etične komisije je ocenjevanje vlog za izdajo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje poskusov na živalih ter izdaja mnenj o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki niso laboratorijski glodavci, za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih laboratorijskih živali za delo na tkivih.

Z živalmi bi bilo vedno treba ravnati kot s čutečimi bitji, pravi država. Če je temu tako, zakaj potem dopušča poskuse na živalih? Ali poskusi na živalih ne posegajo v čutenje živali in ga uničujejo?

Etična komisija oceni projekt, v katerem bodo potekali poskusi na živalih, v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izvajanje poskusov na živalih, piše v Pravilniku o etični komisiji za poskuse na živalih. Zanimivo, čeprav gre za etično komisijo, pa ta presoja projekt z vidika nekega predpisa, to je predpisa z imenom Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih in ne z vidika etike, ko bi to izhajalo iz imena komisije. Ali ne gre za zavajanje? Mogoče celo laž?

Sicer pa, kako lahko obstaja etika v dejavnosti, ki je sama po sebi neetična in zelo krvava. To je podobno kot pri lovu, kjer imajo lovci etični kodeks lova. Tudi pri lovcih gre za absurd, saj ne more biti etike v neetični in krvavi dejavnosti, kot je lov.

Print Friendly, PDF & Email